รู้จักค่าคอนดักติวิตี้

ค่าการนำไฟฟ้า (คอนดักติวิตี้) เป็นตัววัดว่าน้ำนำไฟฟ้าได้ดีเพียงใด น้ำบริสุทธิ์เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดี แต่เมื่อเกลือหรือแร่ธาตุต่างๆ ละลายมากขึ้น ค่าการนำไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้น การวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำทำให้เราประเมินปริมาณเกลือหรือของแข็งที่ละลาย (แร่ธาติ) ในน้ำได้

น้ำบาดาลส่วนใหญ่มาจากฝนและเมื่อน้ำไหลซึมลงสู่พื้นดินจะละลายชะล้างวัสดุจากดินและหินที่สัมผัสกับดิน และค่าการนำไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น สารที่ละลายในน้ำใต้ดินสามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเช่นแคลเซียมคาร์บอเนตที่ละลายจากหินปูน (น้ำกระด้าง) หรืออาจเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นปุ๋ยไนเตรตที่ชะออกจากดินเพื่อเกษตรกรรม

น้ำทะเลมีความเค็มมากและมีค่าการนำไฟฟ้าสูง ความแตกต่างของค่าการนำไฟฟ้าระหว่างน้ำทะเลและน้ำบาดาลนั้นชัดเจนมาก ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ของการปนเปื้อนของน้ำทะเลในบ่อ น้ำชายฝั่งแม้จะไม่มีการปนเปื้อนของน้ำทะเล แต่น้ำบาดาลที่อยู่ใกล้ชายฝั่งก็มีแนวโน้มที่จะมีความเค็มมากกว่าแผ่นดินที่อยู่ไกลออกไปเล็กน้อย เนื่องจากเกลือที่เกาะอยู่บนพื้นโดยละอองทะเล

ดูรูปภาพเสริมความเข้าใจในค่าคอนดักติวิตี้

วิดิโออธิบายค่า EC/TDS ในน้ำ

ความสำคัญค่าคอนดักติวิตี้

ค่าการนำไฟฟ้าซึ่งระบุจำนวนสารมลพิษและแร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัดคุณภาพน้ำทางอ้อมได้ การอ่านค่าพื้นฐานสามารถคงรักษาไว้เพื่อรักษาน้ำคุณภาพสูงด้วยระดับการนำไฟฟ้าที่เหมาะสม

เนื่องจากค่าการนำไฟฟ้ามักวัดเป็นไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (uS/cm.) หรือ 1000 เท่าของค่าดังกล่าว มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm.) ซึ่งค่านี้นิยมใช้ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องทราบองค์ประกอบที่แน่นอนของน้ำที่พวกเขากำลังทดลองด้วย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้ ดังนั้นจึงต้องวัดค่าการนำไฟฟ้าในการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการ น้ำบริสุทธิ์ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา เซมิคอนดักเตอร์ และพลังงานแสงอาทิตย์
  • ต้องประเมินค่าการนำไฟฟ้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายคุณภาพสูงได้รับการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร และลดอันตราย
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจำเป็นต้องตระหนัก ตัวอย่างเช่น ปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มอาจต้องการค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เจริญเติบโต ธุรกิจพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถติดตามระดับการนำไฟฟ้าเพื่อดูว่าน้ำในถังมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ พวกเขาสามารถใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูสมดุลของน้ำ เมื่อมีข้อมูลนี้แล้ว
  • นอกจากนี้ การนำไฟฟ้ายังส่งผลต่อความเค็ม ซึ่งเป็นความเค็มรวมของแหล่งน้ำ นอกเหนือจากสุขภาพของน้ำทะเล เป้าหมายของการวัดความเค็มคือการกำหนดปริมาณเกลือที่ละลายในน้ำ

การวัดค่า EC

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมการวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) ค่อนข้างรวดเร็วและง่ายดาย EC วัดความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย ด้วยเหตุนี้ EC จึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสารละลายและสามารถใช้ในการประมาณค่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)

การนำไฟฟ้าของน้ำวัดโดยใช้หัววัดโพรบจุ่มลงในน้ำที่ต้องการวัด การใช้อิเล็กโทรดในโพรบและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องมือ เครื่องมือนี้สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าและรายงานค่าการนำไฟฟ้าที่ชดเชยอุณหภูมิได้ (หน่วยของ µS/cm. เป็นค่าปกติมากที่สุด) เพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ปกติเครื่องมือนี้จะถูกสอบเทียบด้วยมาตรฐานอื่นๆ ก่อนการวัด

เครื่องวัดรุ่นแนะนำคุณภาพสูง ราคาถูก

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เหมาะกับการใช้งานของคุณโดยเป็นรุ่นที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

การสอบเทียบเครื่องมือตรวจคอนดักติวิตี้

ในการตรวจวัดที่แม่นยำ โดยปกติเครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าจะถูกสอบเทียบโดยใช้สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) ที่มีความเข้มข้นที่ทราบ โดยทั่วไป จะใช้มาตรฐานที่ประกอบด้วย 0.01 M KCl น้ำยาค่าการนำไฟฟ้า 1413 µS/cm. ที่ 25°C

แต่มาตรฐานที่มีค่าการนำไฟฟ้าใกล้เคียงกับสารละลายที่กำลังวิเคราะห์นั้นเหมาะสมที่สุด เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นในช่วงค่าการนำไฟฟ้าที่หลากหลาย สามารถใช้มาตรฐานความเข้มข้น KCl ที่แตกต่างกันถึง 3-5 มาตรฐานเพื่อสอบเทียบเครื่องมือ

การประยุกต์ใช้การวัดค่าการนำไฟฟ้า

การทดสอบค่าการนำไฟฟ้าของน้ำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับสารละลาย การวัดค่าการนำไฟฟ้าไม่เพียงแต่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการประมาณค่าของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) หรือความเค็มของน้ำได้อีกด้วย

เนื่องจากการวัดค่าการนำไฟฟ้าทำได้ง่ายและรวดเร็ว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบตามปกติและการตรวจสอบในระยะยาว ตัวอย่างการใช้งานการวัดค่าการนำไฟฟ้าบางส่วนได้อธิบายไว้ด้านล่าง

  • การประยุกต์ใช้น้ำธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อม
  • การบำบัดน้ำและการใช้งานทางอุตสาหกรรม
  • การใช้งานทางการเกษตรและไฮโดรโปนิกส์
  • ใช้ในห้องทดลองเพื่อประเมินความบริสุทธิ์ของน้ำ Type III

บทสรุป

การวัดค่าการนำไฟฟ้าทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการประเมินความเข้มข้นของสารละลาย แร่ธาตุในน้ำ ไม่ว่าจะประเมินความเข้มข้นของเกลือ สารปนเปื้อน หรือสารอาหาร การวัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถลดความจำเป็นในการทดสอบในห้องปฎิบัติการที่มีราคาแพงหรือใช้เวลานาน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำไฟฟ้า เช่นความเข้มข้นและชนิดของเกลือที่ละลายในน้ำ ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับเคมีของระบบที่เป็นปัญหาจึงมักจำเป็นสำหรับการตีความการวัดค่าการนำไฟฟ้า

เนื่อหาเกี่ยวข้องที่แนะนำให้อ่าน