TDS คือ

TDS คือ

TDS ย่อมาจาก Total Dissolved Solids แปลเป็นภาษาไทยคือสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย โดยหมายถึงความเข้มข้นรวมทั้งหมดของสารที่ละลายในน้ำ

ซึ่งอธิบายง่ายๆ ค่า TDS คือสารอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำเช่นเกลือ สารอนินทรีย์และอินทรียวัตถุรวมถึงแร่ธาตุต่างๆ เช่นแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม คาร์บอเนต ไนเตรต ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต หรือ ระดับ TDS คือปริมาณของของแข็งที่ละลายในน้ำรวมทั้งหมด

แหล่งที่มาที่ทำให้น้ำมีค่า TDS

ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดมาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งธรรมชาติของ TDS ได้แก่น้ำพุ ทะเลสาบ แม่น้ำ พืช และดิน ตัวอย่างเช่นเมื่อน้ำไหลลงใต้ดินในน้ำพุธรรมชาติ น้ำจะดูดซับแร่ธาตุเช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม จากหิน

ในทางกลับกันผลกระทบของการกระทำของมนุษย์ยังสามารถผลิตของแข็งที่ละลายในน้ำได้ทั้งหมดเช่นสารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืช มาจากการไหลบ่าของน้ำจากการเกษตร ตะกั่วอาจมาจากท่อประปาเก่า และคลอรีนอาจมาจากโรงบำบัดน้ำเสีย ของแข็งที่ละลายทั้งหมดจะถูกเติมลงไปในน้ำ

รายกาสารต่างๆ ที่ละลายน้ำทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในน้ำของคุณ

สารในน้ำที่ส่งผลต่อค่า TDS
แคลเซียมสารหนู
คลอไรด์เหล็ก
แมกนีเซียมคลอรีน
โพแทสเซียมโซเดียม
สังกะสีฟลูออไรด์
อลูมิเนียมไบคาร์บอเนต
ทองแดงซัลเฟต
ตะกั่วสารกำจัดศัตรูพืช

หน่วยการวัด TDS (Total Dissolved Solids)

หน่วยวัดปริมาณ TDS คือ มก./ลิตร (mg/L) ซึ่งเท่ากับ ppm (parts per million) โดยความหมายคือน้ำหนักของแร่ธาตุ หรือสารต่างๆ ในหน่วยมิลลิกรัมในน้ำปริมาณ 1 ลิตร อีกทั้งยังนิยมใช้กรัม/ลิตร (g/L) หรือ part per thousand (ppt) หรือ 1 ในพัน

การตรวจวัดค่า TDS

วิธีการหลักสองวิธีในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดคือการวิเคราะห์แบบกราวิเมตริก (Gravimetric analysis) และวิธีการนำไฟฟ้า (Conductivity EC)

วิธีการกราวิเมตริก (Gravimmetric)

วิธีการนี้นั้นแม่นยำที่สุดและเกี่ยวข้องกับการระเหยตัวทำละลายของเหลวและการวัดมวลของสารตกค้างที่เหลือ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแม้ว่าจะใช้เวลานาน และต้องทำโดยห้องปฎิบัติการที่แม่นยำเท่านั้น

วิธีวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ EC (Electrical Conductivity)

วิธีการนี้อาศัยหลักการคือน้ำบริสุทธิ์ H2O จะไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อน้ำมีการเจือปนด้วยแร่ธาตุหรือสารอื่นๆ ที่มีไออนหรือประจุไฟฟ้าทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ เพื่อความเข้าใจมากขึ้นขอแนะนำให้อ่านบทความค่า EC คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

จากหลักการนี้และอาศัยค่าความสัมพันธ์ของ TDS และความนำไฟฟ้าจำเพาะของน้ำใต้ดิน (Conductivity) สามารถประมาณได้โดยสมการต่อไปนี้:

TDS = k*EC

โดยที่ค่า TDS แสดงเป็นมิลลิกรัม/ลิตร และ EC คือค่าการนำไฟฟ้าในหน่วยไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตรที่ 25 °C ค่า k คือปัจจัยการแปลงค่าจะแตกต่างกันระหว่าง 0.55 ถึง 0.8

เครื่องวัด TDS Meter จะใช้การวัดค่าการนำไฟฟ้านี้เพื่อแสดงค่า TDS โดยเครื่องวัดที่มีคุณภาพสามารถกำหนดปัจจัยการแปลงค่า (k) ได้ระหว่า 0.1-1.0

  • ข้อเสียของวิธีนี้คือสารเคมีบางชนิดไม่เกิดไออน ทำให้ไม่สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าได้
  • แต่ข้อดีของวิธีนี้คือให้ค่าการวัดที่รวดเร็วทำได้โดยจุ่มโพรบของเครื่องวัดลงในน้ำที่ต้องการวัด ให้การวัดที่ความแม่นยำสูง

ประโยชน์ในการตรวจวัด TDS ในน้ำ

เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไปนี้
รสชาติ: ระดับ TDS ในน้ำสูงส่งผลต่อรสชาติของน้ำดื่ม น้ำอาจมีรสขม เค็ม ขึ้นอยู่กับชนิดของของแข็งที่ละลายในน้ำ

  • วัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ: น้ำที่มี TDS สูงสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย หากค่า TDS ที่สูงไม่ได้มาจากสารพิษเช่น ตะกั่ว หรือทองแดง (ในทางกลับกันน้ำดื่มที่มีค่า TDS ต่ำอาจเป็นอันตรายหากมีสารพิษเช่นปรอท หรือตะกั่วเป็นต้น)
  • การบำรุงรักษาระบบกรองน้ำ: ระบบกรองน้ำได้รับผลกระทบจาก TDS ในระดับสูง การทดสอบระบบเครื่องกรองน้ำเป็นประจำจะทำให้มั่นใจได้ว่าตัวกรองทำงานอย่างถูกต้อง
  • การทำอาหาร: แม้ว่าค่า TDS ที่สูงจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพ แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงรสชาติของอาหารของคุณได้
  • ระบบประปาและเครื่องใช้: เกลือ แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายในน้ำหากมีปริมาณสูงสามารถทำให้เกิดตะกรันในท่อและเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

ค่ามาตรฐาน TDS ในน้ำของประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล

เครื่องวัดทีดีเอสรุ่นแนะนำ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID