ค่า EC คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

ค่า EC คือ

EC คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ โดยมีชื่อเต็มคือ Electrical Conductivity หรือหลายคนเรียกย่อๆ ว่าค่าคอนดัก สำหรับในงานด้านการปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์การวัด EC ช่วยให้คุณทราบถึงปริมาณของสารอาหารที่มีอยู่ ในขณะที่การตรวจสอบระดับ pH จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเกี่ยวกับความสมดุลของสารอาหารที่มีอยู่ของคุณ

น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่นจะไม่นำไฟฟ้าเนื่องจากไม่มีแร่ธาตุ เมื่อเติมแร่ธาตุลงในน้ำแล้ว เกลือหรือแร่ธาตุต่างๆ ที่ละลายเจือปนอยู่ในน้ำทำให้น้ำนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้ดี ยิ่งเกลือหรือสารอาหารมีความเข้มข้นสูงเท่าใด ค่าการนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้น

วิดิโอแนะนำค่า EC และ TDS คืออะไร

หน่วยการวัด EC

หน่วยดั้งเดิมของค่า Conductivity คือโมห์ MHO ซึ่งเป็นส่วนกลับของความต้านทาน ซึ่งมีหน่วยเป็น OHM แต่ในปัจจุบันหน่วย SI (International Systems of Units) ของค่า Conductivity การนำไฟฟ้าคือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m)

ถึงแม้ว่าหน่วยมาตรฐาน SI ของ EC คือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) แต่ในทางปฎิบัติค่า Conductivity ในน้ำไม่สูงมากนัก ถูกใช้หน่วยเป็นไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร (µS/cm) และ mS/cm หรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร

1 mS/cm = 1000 µS/cm

และค่านี้จะเพิ่มขึ้นจริงเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้น EC มักจะใช้ที่ 25°C โดยมีอุณหภูมิและ EC พร้อมกัน

ยิ่งความเข้มข้นของ “แร่ธาตุในน้ำ” สูงเท่าใดค่า EC ก็จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อมีไอออนของสารอนินทรีย์อยู่ในสารละลายเท่านั้น ตัวอย่างของไอออนของปุ๋ยอนินทรีย์ได้แก่ N, P, K, Ca, Mg เป็นต้น ยูเรียซึ่งเป็นโมเลกุลอินทรีย์จะไม่มีส่วนทำให้เกิด EC ของสารละลายเพราะไม่สามารถนำไฟฟ้า

Electrical Conductivity ที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับพืชผลและความหลากหลายที่ปลูกในขั้นตอนทางสรีรวิทยาของการพัฒนาพืชและสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกเรือนกระจก

ประโยชน์ของการวัด Electrical Conductivity

ข้อมูลสำคัญที่ได้จาก EC Meters สามารถนำไปใช้งานด้านการเกษตร ภาคประชาสังคมและเชิงพาณิชย์ได้มากไม่ส่วนใหญ่นิยมใช้ในงานดังต่อไปนี้:

 • การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์: การวัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถบ่งบอกถึงความเค็ม สารอาหารที่ละลายได้ และระดับของแข็งที่ละลายในดิน ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับการให้น้ำและการใส่ปุ๋ย
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบความเค็มของน้ำและระดับของของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมด สามารถแปลงการอ่านค่าการนำไฟฟ้าไปเป็น TDS หรือความเข้มข้นของความเค็ม และสามารถใช้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในฟาร์มของคุณ
 • การบำบัดน้ำ: ข้อมูลการค่าคอนดักมีบทบาทสำคัญในการจัดการคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การรักษาการวัดค่าการนำไฟฟ้าให้อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการระบายน้ำเสีย
 • ด้านวิทยาศาสตร์: เครื่องวัดค่า Electrical Conductivity สำหรับการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำในห้องปฎิบัติการ ห้องทดลองซึ่งมีความต้องการน้ำบริสุทธิ์ชนิดต่างๆ เช่นน้ำ RO น้ำ DI Type I II III เป็นต้น
 • การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำและระบบ Cooling tower: น้ำป้อนภายในหม้อไอน้ำมีสิ่งเจือปน และสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาได้ในที่สุด การสะสมของสารปนเปื้อนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบระดับสิ่งเจือปนของน้ำในหม้อไอน้ำและเตือนเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดตะกรันที่มาจากความกระด้างของน้ำได้ในเบื้องต้น
 • การบำรุงรักษาสระเกลือ: เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถช่วยคุณตรวจสอบความสมดุลของสารเคมีในสระว่ายน้ำหรือสปา เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำในสระของคุณปลอดภัย

ภาพตัวอย่างการตรวจวัดค่า EC ในดินในการปลูกพืช

ตัวอย่างอุปกรณ์วัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท นีโอนิคส์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องมือต่างๆ ได้ทำการเลือกสรรรุ่นที่มีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมมาแนะนำคุณ

AR8011

AR8011 แบรนด์ SmartSensor เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) อีกทั้งยังวัดค่า Total Dissolved Solids (TDS) และอุณหภูมิ

 • ย่านวัด EC 0-1999 uS & 2-19.99 mS
 • ความถูกต้อง ± 3%
 • ย่านวัด TDS 0-1999 ppm & 2-19.99 ppt
 • ความถูกต้อง ± 3%
 • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
ดูรายละเอียด
HI98318

GroLine HI98318 วัด EC TDS แบบปากกาสำหรับไฮโดรโปนิกส์ ใช้งานง่ายการสอบเทียบด้วยน้ำยาเพียงขวดเดียว มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)

 • ย่านการวัด EC 0.00 ถึง 6.00 mS/cm
 • ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00-3999 ppm
 • ความละเอียด 0.01 mS/cm
 • ความถูกต้อง ±2% F.S.
 • พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA
ดูรายละเอียด
HI98308

HI98308 สำหรับทดสอบน้ำบริสุทธิ์ Pure Water Tester เช่นน้ำ RO DI มีความแม่นยำขนาดพกพา ใช้ในการตรวจน้ำกลั่นหรือปราศจากไอออน ในห้องปฏิบัติการหรือสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

 • ย่านการวัด 0-99.99uS (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
 • ด้วยค่าความถูกต้อง ± 2%
 • ฟังก์ชั่น (ATC) 0 to 50 °C
 • ใบรับรอง Certificate of Calibration จาก US
ดูรายละเอียด

COM300 แบรนด์ HM Digital เป็นเครื่องมือวัดแบบ 4 in 1 สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH EC TDS และอุณหภูมิ (Temperature) ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย

 • ย่านการวัด  0 ถึง 14 pH
 • ย่านการวัด EC 0 to 9,990 uS/cm
 • ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0-8560 mg/l
ดูรายละเอียด

HI98331 ใช้สำหรับวัดค่าความนำไฟฟ้าในดินโดย มีฟังก์ชั่น ATC เพื่อค่าการวัดที่ถูกต้อง หัววัดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถเจาะลงไปในดินเพื่อตรวจสอบความนำไฟฟ้าได้ เหมาะสำหรับทุกการทดสอบปริมาณแร่ธาตุ หรือห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ

 • ย่านการวัด 0.00-4.00 mS/cm
 • ความถูกต้อง ±0.05 mS/cm
 • พร้อมใบรับรอง Certificate จาก US
ดูรายละเอียด
HI981420

HI981420 เป็นเครื่องวัดค่า pH EC TDS และอุณหภูมิสำหรับไฮโดรโปนิกส์ หัววัดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษแบบ 3 in 1 ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเรือนกระจกและงานพืชสวน การปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์ (Hydroponics)

 • ย่านการวัดค่า pH 0 ถึง 14
 • ย่านวัดค่า TDS 0 ถึง 5000 ppm
 • ย่านการวัดค่า EC 0.00 ถึง 10.00 mS/cm
 • ฟังก์ชั่น Data Logger บันทึกข้อมูล
 • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
ดูรายละเอียด

บทสรุป

EC คืออะไร? เป็นเครื่องมือที่จำสำหรับการกำหนดปริมาณสารอาหารภายในสารละลายไฮโดรโปนิกส์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ การออกแบบที่หลากหลายเหมาะสำหรับการเกษตร การจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ

ต้องการเรียกดูตัวอย่างเพิ่มเติมของ EC Meter ราคาถูก คุณภาพสูงและราคาประหยัดที่นักวิทยาศาสตร์ของเราได้เลือกสรรมาอย่างดี