pH Buffer

pH Buffer คือสารละลายบัฟเฟอร์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรักษาระดับ pH หนึ่งๆ เป็นสารละลายที่ประกอบด้วยกรดอ่อนและเบสคอนจูเกตที่สอดคล้องกัน ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงค่า pH เมื่อมีการเติมสารที่เป็นกรดหรือเบสลงในสารละลาย

บัฟเฟอร์ pH ทำงานโดยรักษาอัตราส่วนของกรดต่อคอนจูเกตเบสไว้ที่ค่าคงที่ ซึ่งจะทำให้ค่า pH ของสารละลายค่อนข้างคงที่ ตัวอย่างเช่น หากสารละลายมีกรดอะซิติก (HC2H3O2) และอะซิเตต (C2H3O2-) สารละลายนั้นจะทำหน้าที่เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ที่ค่า pH ประมาณ 4.75 ซึ่งเป็น pka ของกรดอะซิติก

สารละลาย pH บัฟเฟอร์มีความสำคัญในกระบวนการทางเคมี ชีวภาพ และอุตสาหกรรมจำนวนมาก และถูกนำมาใช้ในการใช้งานที่หลากหลายเช่นการรักษาค่า pH ของของเหลวชีวภาพ การหมัก และการทดลองในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเคมีเช่นในการไทเทรตเพื่อวัดความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่รู้จัก

เป็นสารละลายค่าพีเอชคงที่สำหรับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH meter ที่มีความแม่นยำสูง นี้ให้ค่า pH ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

pH Buffer

pH Buffer คือสารละลายบัฟเฟอร์ประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรักษาระดับ pH หนึ่งๆ คงที่ @25°C เป็นสารละลายที่ประกอบด้วยกรดอ่อนและเบสคอนจูเกต

นิยมใช้สำหรับการทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องวัดค่า pH meter และในห้องปฎิบัติการที่มีความแม่นยำสูง นี้ให้ค่า pH ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


pH Buffer คืออะไร

บัฟเฟอร์ pH เป็นสารละลายพิเศษที่ป้องกันไม่ให้ระดับ pH แปรผันมาก นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการหรือปฏิกิริยาที่ต้องการช่วง pH ที่เฉพาะเจาะจงและมีเสถียรภาพ ในการวัดค่า pH ของสารละลายโดยใช้ pH Meter เพื่อต้องการความแม่นยำมากขึ้นหลังจากมีการใช้งานไปนาน โดยทำการสอบเทียบด้วยน้ำยาค่า 4, 7, 10 (ขึ้นอยู่กับเครื่องวัดแต่ละรุ่น)

ความสำคัญของการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ pH

Buffer pH มักเรียกว่าบัฟเฟอร์ไฮโดรเจนไอออนและเป็นสารละลายซึ่งมีค่า pH คงที่ได้ตามมาตรฐาน NIST ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งค่าพีเอชจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อรวมกับกรดหรือเบสในปริมาณเล็กน้อย

เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อทำการวัดค่า pH ด้วยเครื่องวัด pH Meter ในขณะที่ผู้ใช้บางรายพยายามสร้างน้ำยาเองเพื่อประหยัดเงิน แต่อาจไม่แม่นยำหรือมีค่าที่และท้ายที่สุดอาจเสียเวลา สารละลายที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีมาตรฐานมีความเสถียรมากกว่าและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชเพื่อความแม่นยำ การใช้น้ำยาคุณภาพสูงที่ผสมเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานเพื่อปรับเทียบเครื่องวัด pH ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งเป็นวิธีเดียวที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดทุกครั้ง

ความสำคัญของการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ pH

Buffer pH มักเรียกว่าบัฟเฟอร์ไฮโดรเจนไอออนและเป็นสารละลายซึ่งมีค่า pH คงที่ได้ตามมาตรฐาน NIST ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งค่าพีเอชจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อรวมกับกรดหรือเบสในปริมาณเล็กน้อย

เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อทำการวัดค่า pH ด้วยเครื่องวัด pH Meter ในขณะที่ผู้ใช้บางรายพยายามสร้างน้ำยาเองเพื่อประหยัดเงิน แต่อาจไม่แม่นยำหรือมีค่าที่และท้ายที่สุดอาจเสียเวลา

สารละลายที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีมาตรฐานมีความเสถียรมากกว่าและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชเพื่อความแม่นยำ การใช้น้ำยาคุณภาพสูงที่ผสมเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานเพื่อปรับเทียบเครื่องวัด pH ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งเป็นวิธีเดียวที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดทุกครั้ง

 

ข้อดีของการใช้สารละลาย pH Buffer รวมถึง:

  • การปรับค่า pH ให้คงที่: ดังที่ได้กล่าวไว้ สารละลายบัฟเฟอร์ pH ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมค่า pH ให้คงที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการทางชีววิทยามากมาย
  • การทำงานของเอนไซม์: เอนไซม์หลายชนิดทำงานได้ดีที่สุดในช่วงค่า pH ที่แคบ และสารละลายบัฟเฟอร์ค่า pH สามารถช่วยรักษาค่า pH ได้
  • การทดลองในห้องปฏิบัติการ: โดยทั่วไปจะใช้สารละลายบัฟเฟอร์ pH ในการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าค่า pH ของสารละลายคงที่ ซึ่งสามารถปรับปรุงความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของผลลัพธ์
  • การใช้งานในอุตสาหกรรมและทางคลินิก: สารละลายบัฟเฟอร์ pH ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ยา และการบำบัดน้ำ ซึ่งค่า pH ที่คงที่มีความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
  • ความสามารถในการบัฟเฟอร์: สารละลายบัฟเฟอร์ pH มีความสามารถในการบัฟเฟอร์ ซึ่งหมายความว่าสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงของค่า pH เมื่อมีการเติมสารที่เป็นกรดหรือสารพื้นฐานในปริมาณเล็กน้อยลงไป
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย: สารละลายบัฟเฟอร์ pH มีราคาไม่แพงนักและเตรียมได้ง่าย
  • อายุการเก็บรักษานาน: สารละลายบัฟเฟอร์ pH มีอายุการเก็บรักษานานและสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า pH อย่างมีนัยสำคัญ

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID