EC TDS Calibration Solution

สำหรับการทดสอบ-สอบเทียบเครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ EC หรือ TDS มีความแม่นยำสูง โซลูชันเหล่านี้ให้ค่าคงที่ เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics

EC TDS Calibration Solution

สำหรับการทดสอบ-สอบเทียบเครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ EC หรือ TDS มีความแม่นยำสูง โซลูชันเหล่านี้ให้ค่าคงที่ เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


EC Calibration Solution

น้ำยามาตรฐาน EC ได้รับการสอบเทียบ NIST 2202 SRM (วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน) ในน้ำปราศจากไอออนสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ISO 3696/BS3978 อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในการเตรียมสารละลายโดยมีค่า 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5000 µS/cm, 80000 µS/cm, 12880 µS/cm, 111800µS/cm เป็นต้น

TDS Calibration Solution

น้ำยามาตรฐาน TDS มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมน้ำดังนั้นการอ่านค่าที่แม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวัดอ่านค่าได้ถูกต้องโดยใช้ TDS Calibration Solution ผลิตด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์คุณภาพสูงในความเข้มข้นต่างๆ ตามมาตรฐาน NIST โดยมีค่า 1382 mg/L (ppm), 1500 mg/L (ppm), 6.44 g/L (ppt),12.41 g/L (ppt) เป็นต้น

ความจำเป็นในการสอบเทียบ EC และ TDS Meter

เครื่องวัด EC และ TDS Meter หลังจากใช้เป็นระยะเวลานานเป็นไปได้ว่าเนื่องจากความสกปรกและการสึกของอิเล็กโทรด การวัดที่ไม่ถูกต้องจะเกิดขึ้น การสอบเทียบเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สอบเทียบบ่อยแค่ไหน

ความถี่ของการสอบเทียบจะแตกต่างกันไปเพราะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้งานและปริมาณของสิ่งสกปรกในหัววัดยิ่งเครื่องมือผ่านการใช้งานมานานก็ยิ่งต้องสอบเทียบบ่อยมากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณสอบเทียบ EC และ TDS อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน และหรือควรทำการปรับเทียบในสถานการณ์ต่อไปนี้ด้วย:

  1. เมื่อเปลี่ยนหัววัด (อิเล็กโทรด) ใหม่
  2. เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
  3. เมื่อต้องการผลการวัดที่แม่นยำมาก

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID