เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ

สำหรับการตรวจวัดแอมโมเนียในแหล่งน้ำด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกทั้งทั้งชุดทดสอบและเครื่องวัดแบบดิจิตอล หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ

สำหรับการตรวจวัดแอมโมเนียในแหล่งน้ำด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกทั้งทั้งชุดทดสอบและเครื่องวัดแบบดิจิตอล หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


Ammonia เป็นสารประกอบก๊าซฉุนไม่มีสีของไฮโดรเจนและไนโตรเจน (อะตอมไนโตรเจนหนึ่งอะตอมและไฮโดรเจนสามอะตอม NH3 ) ซึ่งสามารถละลายได้สูงในน้ำ

แอมโมเนียเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นผลจากการสลายตัวทางจุลชีววิทยาของสารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน (โปรตีนจากสัตว์และพืช) นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเพื่อใช้เป็นปุ๋ยหรือใช้ในการผลิตพลาสติก ยา และสารเคมีอื่นๆ

แอมโมเนียในน้ำใต้ดินเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกระบวนการทางจุลชีววิทยา อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำผิวดินมักบ่งบอกถึงมลพิษ หากมีแอมโมเนียในน้ำที่มากเกินไปสามารถทำลายพืชพรรณและเป็นพิษอย่างเหลือเชื่อต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับ pH และอุณหภูมิที่สูงขึ้น

ทำไมต้องตรวจสอบแอมโมเนียในน้ำ

แอมโมเนียเป็นพารามิเตอร์การวัดในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการบำบัดน้ำเสียดังต่อไปนี้

  • แอมโมเนียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะถูกตรวจสอบในแหล่งน้ำ
  • ในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน แอมโมเนียจะถูกรวมเข้ากับคลอรีนเพื่อบำบัดน้ำดื่มและรักษาสิ่งตกค้างในระบบจ่ายน้ำ
  • แอมโมเนียถูกใช้เพื่อควบคุม pH เช่น ในอุตสาหกรรมยา
  • แอมโมเนียได้รับการตรวจสอบอย่างกว้างขวางในกระบวนการไนตริฟิเคชั่นและดีไนตริฟิเคชั่นในน้ำเสีย

แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่เป็นอันตรายที่ความเข้มข้นต่ำ แต่ที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระดับแอมโมเนียอย่างเหมาะสม

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID