HI3826 ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทะเล Ammonia Test Kit ช่วงทดสอบ 0.0 to 2.5 mg/L Method Nessler

Original price was: ฿3,240.00.Current price is: ฿3,059.00.

ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทะเล Ammonia Test Kit รุ่น HI3826 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้การวัดแอมโมเนียในน้ำทะเล (น้ำเค็ม) จัดทำมาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดในการทดสอบประมาณ 25 ตัวอย่าง เหมาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สินค้าคุณภาพสูง

  • ย่านการวัดแอมโมเนีย  0.0 to 2.5 mg/L (ppm) NH3-N
  • ความละเอียด 0.5 mg/L (ppm)
Line ID
Line ID