MA50R Moisture Analyzer จาก RADWAG ความจุสูงสุด 50 กรัม ค่าความผิดพลาด 0.05%

Original price was: ฿72,000.00.Current price is: ฿60,000.00.

Moisture Analyzer จาก REDWAG รุ่น MA50.R  ให้ความร้อนด้วยหลอดอินฟราเรด IR MA50.R เป็นเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์สำหรับตัวอย่างขนาดเล็กของวัสดุ MA50.R เป็นมาตรฐานเครื่องวิเคราะห์ความชื้น

  • ความจุสูงสุด 50 กรัม
  • ค่าความผิดพลาด 0.05%
  • ค่าความละเอียด 1 mg
Line ID
Line ID