MOC-63U เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Balance จาก SHIMADZU

Original price was: ฿78,000.00.Current price is: ฿65,000.00.

Moisture Analyzer จาก SHIMADZU รุ่น MOC-63U   เครื่องวิเคราะห์ความชื้น SHIMADZU รุ่น MOC-63U มีความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดาย เพียงแค่วางตัวอย่างไว้ในถาดตัวอย่างแล้วปิดฝาครอบเพื่อเริ่มการวัด เครื่องมือนี้สามารถรองรับการวัดวิเคราะห์ความชื้นทุกชนิดของตัวอย่าง หน่วยการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

Line ID
Line ID