DW-110MW Moisture Analyzer หน่วยการวัด % Moisture Content ย่านการวัด 0.0-100.0%

Original price was: ฿46,000.00.Current price is: ฿37,000.00.

Moisture Analyzer รุ่น DW-110MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์ หน่ายการวัดความชื้นในหน่วย % Moisture Content

  • Rang : 110g
  • ความละเอียด : 0.01 (g)
  • ขนาดตัวอย่างที่รองรับได้ : 90⌀
Line ID
Line ID