เครื่องวัดสีของน้ำ

สีของน้ำจะแตกต่างกันไป น้ำบริสุทธิ์จะมีสีน้ำเงินเล็กน้อย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย และในน้ำดื่ม ในหน่วย "อัลฟาสเกล" หรือ "ฮาเซนสเกล" หรือ "เพลตินั่ม-โคบอล์สเกล" ทั้งหมดนี้คือหน่วยเดียวกัน สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity) COD Meter pH Meter TDS Meter

เครื่องวัดสีของน้ำ

สีของน้ำจะแตกต่างกันไป น้ำบริสุทธิ์จะมีสีน้ำเงินเล็กน้อย เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสีย และในน้ำดื่ม ในหน่วย "อัลฟาสเกล" หรือ "ฮาเซนสเกล" หรือ "เพลตินั่ม-โคบอล์สเกล" ทั้งหมดนี้คือหน่วยเดียวกัน สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email: sale@tools.in.th

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity) COD Meter pH Meter TDS Meter

หน่วยวัดสีของน้ำ

หน่วย APHA หรือที่เรียกว่ามาตราส่วน Hazen เป็นมาตราส่วนแพลตตินัมโคบอลต์ (Pt/Co) เป็นมาตรฐานสีในน้ำที่ตั้งชื่อตาม American Public Health Association และกำหนดโดย ASTM D1209

เดิมทีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสีของน้ำเสีย แต่การใช้งานได้ขยายให้ครอบคลุมการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ สี APHA เป็นสเกลสีที่บางครั้งเรียกว่า "ดัชนีความเหลือง" ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของของเหลวที่มีความใสถึงสีเหลือง

การทดสอบสี Hazen ใช้สารละลาย Pt/Co และได้รับการพัฒนาสำหรับโรงบำบัดน้ำ ซึ่งสีของน้ำสามารถใช้เป็นตัววัดความเข้มข้นของวัสดุที่ละลายน้ำและอนุภาคได้ การเปลี่ยนสีเล็กน้อยถูกวัดในหน่วย Hazen (HU) สิ่งเจือปนสามารถทำให้เกิดสีได้ลึกเช่นกัน ตัวอย่างเช่นสารประกอบอินทรีย์ที่ละลายน้ำที่เรียกว่าแทนนินสามารถทำให้เกิดสีน้ำตาลเข้ม

หมายเหตุ

หน่วย "อัลฟาสเกล" หรือ "ฮาเซนสเกล" หรือ "เพลตินั่ม-โคบอล์สเกล" (APHA/Hazen/Platinum-Cobalt) คือหน่วยเดียวกันแต่ต่างกันที่ชื่อที่ใช้เรียก

มาตรฐานสีของน้ำในประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID