เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

เป็นอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีสินค้าทั้งแบบใช้มือถือ ตั้งโต๊ะ ติดผนัง หลายรุ่นสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิแวดล้อม วัด (%RH) ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th

เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์

เป็นอุปกรณ์ที่มีเซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ มีสินค้าทั้งแบบใช้มือถือ ตั้งโต๊ะ ติดผนัง หลายรุ่นสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิแวดล้อม วัด (%RH) ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics  หรือ Email: sale@tools.in.th


เครื่องมือนี้บางครั้งเรียกว่าไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer) จะกำหนดปริมาณความชื้นในปัจจุบันในอากาศโดยรอบ ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศไม่เพียงส่งผลต่อความเป็นอยู่และประสิทธิภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความทนทานและการทำงานของผลิตภัณฑ์มากมาย เนื่องจากวัสดุหลายชนิดดูดซับไอน้ำจากอากาศแวดล้อมและปล่อยออกไปได้

ความชื้นในอากาศจึงส่งผลต่อความชื้นของวัสดุด้วย ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงวัสดุและอุปกรณ์ หากชื้นมากเกินไปอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือแบคทีเรียและการกัดกร่อน หากต่ำเกินไปอาจทำให้การแปรรูปทำได้ยากขึ้นและทำให้แห้งแตกในวัสดุบางชนิด

การวัดความชื้น

เครื่องวัดนี้จะกำหนดปริมาณไอน้ำในอากาศ ตรงกันข้ามกับการสันนิษฐานของบุคคลทั่วไปซึ่งคิดว่าอากาศร้อนจะมีไอน้ำในอากาศน้อยเนื่องจากน้ำระเหยไป แต่ในความเป็นจริงในฤดูร้อนด้วยอุณหภูมิสูงจะก่อให้เกิดความชื้นในอากาศสูงเนื่องมาจากไอน้ำมาจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในอากาศ ในทางกลับกันอากาศเย็นจะช่วยขจัดความชื้น

  • ความชื้นสัมพัทธ์: ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ (%RH) โดยกำหนดไอน้ำที่มีอยู่ในห้องและปริมาณไอน้ำสูงสุด
  • ความชื้นสัมบูรณ์: ระบุเป็น g/m³ คำนวณจากปริมาณไอน้ำในห้องปิดที่มีขนาด 1 m³
  • จุดน้ำค้าง: ระดับอุณหภูมิที่อาจเกิดการควบแน่นได้

การวัดความชื้นในโกดังเก็บสินค้า

การตรวจสอบความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บสินค้ามีบทบาทสำคัญ สินค้าและผลิตภัณฑ์บางอย่างสามารถจัดเก็บได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมเฉพาะเท่านั้น เครื่องวัดนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้าและผู้รับเหมา ฝ่ายประกันคุณภาพมั่นใจได้ว่าคลังสินค้าจะปลอดภัยและถูกต้อง
อุปกรณ์นี้สามารถเป็นเครื่องวัดแบบพกพาได้สามารถทำได้หลายวิธี:

  • การแสดงความชื้นบนจอแสดงผลขนาดเล็กที่ติดตั้งในตู้ควบคุมหรือบนไซต์
  • แสดงความชื้นสัมพัทธ์บนจอแสดงผลขนาดใหญ่
  • ตำแหน่งของค่าที่วัดได้ใน Internet ของบริษัท

นอกจากนี้บางรุ่นมีฟังก์ชั่น Data Logger สามารถจัดเก็บค่าที่วัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่ต้องจัดทำเอกสารเงื่อนไขการจัดเก็บเนื่องจากการรับรองมาตรฐาน ISO หลังจากจัดเก็บ ค่าที่วัดได้สามารถแปลงเป็นรูปแบบข้อมูลต่างๆ เช่น Excel, CSV เป็นต้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID