GM1361 แบบ 3 IN 1 สำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและเทอร์โมคัปเปิ้ล ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 ℃ และ K-Type -30 ถึง 1000℃

Original price was: ฿3,840.00.Current price is: ฿3,200.00.

GM1361 เป็นตัวเลือกที่ดีคุณภาพสูง แบบ 3 IN 1 สำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและเทอร์โมคัปเปิ้ล มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง ใช้งานที่สะดวกรวดเร็วและใช้งานง่าย

  • ย่านการวัดอุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
  • รองรับเทอร์โมคัปเปิลแบบ K type -30 ถึง 1000 C
  • ย่านการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 5%-98%RH
Line ID
Line ID