Data Logger

เครื่องบันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบและบันทึกค่าพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยอัตโนมัติ มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกบันทึกอุณหภูมิความชื้น แสง เสียงเป็นต้น

DataLogger ถูกนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การวัดค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการทางอุตสาหกรรม การติดตามประสิทธิภาพของยานพาหนะ และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปจะใช้ในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตุนิยมวิทยา การก่อสร้าง และการผลิต เพื่อรวบรวมข้อมูลในสถานที่ห่างไกลหรือเข้าไม่ถึง

data logger

หลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certification of Calibration) สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email: sale@tools.in.th

Data Logger

เครื่องบันทึกข้อมูลเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบและบันทึกค่าพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยอัตโนมัติ มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกบันทึกอุณหภูมิความชื้น แสง เสียงเป็นต้น

DataLogger ถูกนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การวัดค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการทางอุตสาหกรรม การติดตามประสิทธิภาพของยานพาหนะ และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปจะใช้ในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตุนิยมวิทยา การก่อสร้าง และการผลิต เพื่อรวบรวมข้อมูลในสถานที่ห่างไกลหรือเข้าไม่ถึง

data logger

หลายรุ่นมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certification of Calibration) สนใจสินค้าติดต่อ-สอบถาม ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics Email: sale@tools.in.th


เป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบและบันทึกพารามิเตอร์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำภายในสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและเซ็นเซอร์ในการรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปแล้วจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เครื่องบันทึกข้อมูลสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรือใช้เป็นอุปกรณ์แบบสแตนด์อโลนที่มีอินเทอร์เฟซภายในเครื่องหรือเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ ข้อดีคือสามารถทำงานโดยอิสระจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทอื่นๆ

ประเภท:

 • ความดัน: วัดความดันของก๊าซและของเหลว รวมทั้งความดันบรรยากาศและแรงดันน้ำ
 • อุณหภูมิ: เครื่องบันทึกเหล่านี้สามารถใช้วัดอุณหภูมิที่สูงและต่ำมาก รวมทั้งอุณหภูมิของเหลว
 • ความชื้น: เครื่องบันทึกความชื้นสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง และความเข้มข้นของไอน้ำในหน่วยมาตรฐานหรือหน่วยเมตริก
 • แรงดันไฟฟ้า: เครื่องบันทึกข้อมูลแรงดันไฟฟ้าสามารถปรับให้เข้ากับการวัดแรงดันใดๆ รวมทั้งแรงดันต่อแรงบิดและโหลดเพื่อบังคับ
 • แสงสว่าง: สามารถเก็บข้อมูลความสว่างของแสงลักซ์ (Lux) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการทำงาน
 • เสียง: สามารถเก็บข้อมูลความดังเสียงเดซิเบล (Decibel) เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและอันตรายของผู้ปฎิบัติงาน

 

การประยุกต์ใช้งาน

สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ pH แรงดันไฟทำให้มีประโยชน์สำหรับการใช้งานหลายประเภทได้แก่:

 1. ตรวจสอบระดับอุณหภูมิและความชื้นของสถานที่จัดเก็บและขนส่ง
 2. ให้ข้อมูลการบำรุงรักษาอาคารเกี่ยวกับการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ
 3. ติดตามสภาพการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการเกษตร
 4. ติดตามการจัดเก็บวัคซีนในสถานพยาบาล
 5. ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหาร

คำถามที่พบบ่อย

สามารถบันทึกได้นานแค่ไหน?

ระยะเวลาการบันทึกขึ้นอยู่กับความจุของหน่วยความจำของเครื่องและความถี่ในการเก็บค่าตัวอย่างที่ต้องการ ในการกำหนดระยะเวลา ให้แบ่งความจุหน่วยความจำด้วยอัตราสุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเครื่องสามารถเก็บข้อมูลได้ 10,000 ค่า หากคุณต้องการบันทึกทุกๆ 1 นาที (ใน 1 วันมี 1440นาที) เครื่องสามารถทำงานเป็นเวลา 10,000/1440 ได้เท่ากับ ประมาณ 6.94 วัน) เป็นต้น

ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบันทึกโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงภายในผ่าน USB และแม้กระทั่งพิมพ์ออกมา เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูล หรือบางรุ่นข้อมูลสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สายแบบเรียลไทม์ไปยังที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เช่น Smartphone

เครื่องมือนี้โดยทั่วไปจะมีราคาไม่แพง มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้ได้กับประเภทที่หลากหลาย เครื่องบันทึกส่วนใหญ่รวบรวมข้อมูลและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์โดยตรง

เครื่องบันทึกโดยทั่วไปใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำภายในสำหรับการจัดเก็บข้อมูล และเซ็นเซอร์ในการรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปแล้วจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยมีซอฟต์แวร์เพื่อดูและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวม หรือบางรุ่นส่งสัญญาณไร้สายไปยัง Smartphone เป็นต้น

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID