EC meter

EC meter (Electrical Conductivity Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้าของของเหลวซึ่งโดยทั่วไปเป็นน้ำ เป็นการวัดความสามารถของของเหลวในการนำไฟฟ้าและเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนที่ละลายในของเหลว ไอออนสามารถเป็นอนินทรีย์ (เช่น คลอไรด์ ซัลเฟต หรือไนเตรต) หรืออินทรีย์ (เช่น น้ำตาล กรดอะมิโน และก๊าซที่ละลายอยู่บางชนิด)

ดังนั้น EC meter จึงแสดงค่าการนำไฟฟ้าเป็นค่าในหน่วยซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) และไมโครซีเมนซ์ (μS/cm) ค่า EC มักใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำได้แก่โรงบำบัดน้ำ การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นการตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้าของน้ำป้อนหม้อไอน้ำและน้ำหล่อเย็น และในการวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในน้ำชลประทานและปุ๋ยน้ำ

ec meter

สินค้าหลายรุ่นให้เลือกทั้งแบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ และชนิดวัดน้ำ RO DI น้ำ Ultrapure water ในหน่วยซีเมนส์ (S) ไมโครซีเมนซ์ (μS) และ มิลลิซีเมนซ์ (mS) สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th

EC meter

EC meter (Electrical Conductivity Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้าของของเหลวซึ่งโดยทั่วไปเป็นน้ำ เป็นการวัดความสามารถของของเหลวในการนำไฟฟ้าและเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเข้มข้นของไอออนที่ละลายในของเหลว ไอออนสามารถเป็นอนินทรีย์ (เช่น คลอไรด์ ซัลเฟต หรือไนเตรต) หรืออินทรีย์ (เช่น น้ำตาล กรดอะมิโน และก๊าซที่ละลายอยู่บางชนิด)

ec meter

ดังนั้น EC meter จึงแสดงค่าการนำไฟฟ้าเป็นค่าในหน่วยซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) และไมโครซีเมนซ์ (μS/cm) ค่า EC มักใช้ในการประเมินคุณภาพน้ำได้แก่โรงบำบัดน้ำ การปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้าของน้ำหม้อไอน้ำและน้ำหล่อเย็นและปุ๋ยน้ำ

สินค้าหลายรุ่นให้เลือกทั้งแบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ และชนิดวัดน้ำ RO DI น้ำ Ultrapure water ในหน่วยซีเมนส์ (S) ไมโครซีเมนซ์ (μS) และ มิลลิซีเมนซ์ (mS) สินค้าคุณภาพสูงหลายรุ่นมีใบรับรอง Certificate of Calibration ติดต่อบริษัท นีโอนิคส์ ขอใบเสนอราคาโทร 098-479-5684 หรือ 061-8268939 Line ID:@neonics หรือ Email: sale@tools.in.th


หลักการทำงานเครื่องวัด EC Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการทั่วไปใช้หลักการเดียวกันกับมัลติมิเตอร์ในการวัดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยใช้กฎของโอห์ม สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง Conductivity ในน้ำ

หน่วยของการวัดความนำไฟฟ้าในน้ำ EC

การนำไฟฟ้า (ค่า Conductivity) สามารถแสดงออกได้โดยใช้หน่วยต่างๆ แต่หน่วย SI คือซีเมนส์ต่อตารางเมตรหรือมิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) และไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (uS/cm)

น้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำปราศจากไอออน หรือน้ำทางวิทยาศาสตร์จะมีค่า EC เท่ากับ 0 เมื่อเติมสารต่างๆ ลงในน้ำ จะเกิดไอออนยิ่งมีจำนวนไอออนในน้ำมากเท่าใดน้ำก็ยิ่งนำไฟฟ้าได้มากเท่านั้น

ด้วยการวัดค่าคอนดักติวิตี้ของสารละลายธาตุอาหารผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถตรวจสอบปริมาณของสารอาหาร (เกลือ) และปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น สิ่งนี้มีความสำคัญเมื่อปลูกพืชประเภทต่างๆ

อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น

การสอบเทียบ EC Meter จำเป็นต้องใช้น้ำยามาตรฐาน EC ซึ่งมีหลายค่าตามแต่เครื่องวัดแต่ละรุ่นเช่น 84 uS/cm, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm, และ 111.8 mS/cm

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจ Conductivity คืออะไรและประโยชน์

ค่า Conductivity หรือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำหรือเรียกย่อๆ ว่าค่า EC เป็นตัววัดความสามารถของน้ำในการส่งกร[...]

ค่า EC คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

EC คือการวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ โดยมีชื่อเต็มคือ Electrical Conductivity หรือหลายคนเรียกย่อๆ ว่าค่าคอ[...]

ค่าคอนดักคืออะไร

การนำไฟฟ้ามีประโยชน์ในการวัดคุณภาพน้ำ โดยทั่วไปแหล่งน้ำธรรมชาติแต่ละแห่ง มีแนวโน้มที่จะมีช่วงการนำไฟ[...]

เครื่องวัด EC pH

เป็นเครื่องวัดแบบ 2 IN 1 สามารถวัดค่าคอนดักติวิตี้ EC และค่าความเป็นกรด-ด่างได้ในเครื่องเดียวกัน มีส[...]

Conductivity หน่วยคืออะไร

หน่วย SI ของการนำไฟฟ้าคือซีเมนส์ต่อเมตร (S/m) นอกจากนี้ เราเคยเรียกว่า mho นั่นคือส่วนกลับของโอห์ม แ[...]

รู้จักค่า conductivity ของน้ำ

ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity ของน้ำหมายถึงความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า วัสดุเช่นทองแดงมีค่าการนำไ[...]

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID