รู้จักค่า conductivity ของน้ำ

ค่า conductivity ของน้ำ

ค่าการนำไฟฟ้า Conductivity ของน้ำหมายถึงความสามารถของน้ำในการนำกระแสไฟฟ้า วัสดุเช่นทองแดงมีค่าการนำไฟฟ้าสูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่นิยมใช้เป็นสายไฟในบ้าน ทองแดงที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟและผ่านไปยังหลอดไฟหรือพัดลมเพดานได้ง่าย

กรณีของน้ำแม้ว่าน้ำบริสุทธิ์จะมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำมาก (เป็นฉนวนไฟฟ้า) แต่น้ำทะเลก็มีค่าการนำไฟฟ้าที่สูงกว่ามาก จำเป็นต้องวัดประเภทน้ำที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ตัวอย่าเช่นการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมีความสำคัญมากสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นหอหล่อเย็นและหม้อไอน้ำ

สาเหตุที่ค่า Conductivity ของน้ำมีความสำคัญเนื่องจากค่านี้สามารถบอกคุณได้ว่าน้ำมีสารเจือปน สารเคมี และแร่ธาตุมีอยู่ในน้ำมากน้อยเพียงใด ปริมาณสิ่งเจือปนเหล่านี้ในปริมาณที่สูงขึ้นจะนำไปสู่การนำไฟฟ้าที่สูงขึ้น แม้แต่เกลือและสารเคมีที่ละลายในปริมาณเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มค่าการนำไฟฟ้าของน้ำได้

หากคุณมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโรงบำบัดน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงค่าการนำไฟฟ้ามีนัยสำคัญที่บ่งชี้ว่ามีสารมลพิษเจือปนข้าไปในน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าอาจเป็นสัญญาณของการรั่วไหลของสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำเป็นต้น

ภาพประกอบความเข้าใจเรื่อง Conductivity

วิดิโอแนะนำค่าการนำไฟฟ้า

หน่วยสำหรับวัดค่า conductivity ของน้ำ

หน่วยการวัดคือ uS/cm และ mS/cm โดยถือว่าน้อยมาก uS/cm ย่อมาจาก micro-Siemens และสำหรับ mS/cm หน่วยนี้เทียบเท่ากับ 100 micro-Siemens ไม่ว่าคุณจะใช้งานในด้านใด การวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำของคุณจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าระดับ EC สูงหรือต่ำเกินไป

เมื่อคุณมีข้อมูลนี้แล้วคุณสามารถทำการวัดที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเข้าใจในหน่วยการวัดแนะนำให้คุณอ่านเพิ่มเติมเรื่อง Conductivity หน่วยคืออะไร

ปัจจัยที่มีผลต่อช่วงการนำไฟฟ้าของน้ำ

อุณหภูมิ

มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อค่า EC ของน้ำ ซึ่งปัจจัยหลักเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ำ ในกรณีส่วนใหญ่ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเท่ากับค่าการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งองศาเซลเซียสจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2-3 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการให้ EC ของน้ำอยู่ที่ระดับหนึ่ง แม้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดความผันผวนของ EC ได้อย่างมีนัยสำคัญ

การเจือปนหรือความสกปรกของน้ำ

ปัจจัยอื่นๆ ที่กำหนดความผันผวนของ EC รวมถึงผลกระทบตามธรรมชาติและผลกระทบของมนุษย์ ปัจจัยทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ EC ของน้ำได้แก่ การระเหยและฝน ผลกระทบบางประการของมนุษย์ที่มีต่อ EC ของน้ำ ได้แก่การไหลบ่าของการเกษตร เกลือและน้ำชะล้างสิ่งสกปรกลงสู่แหล่งน้ำ

ความจำเป็นในการวัด

สำหรับห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เนื่องจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องทราบองค์ประกอบที่แน่นอนของน้ำที่พวกเขากำลังทดลองด้วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและทำซ้ำได้ นี่คือสาเหตุที่น้ำบริสุทธิ์เป็นเรื่องจำเป็นในอุตสาหกรรมยา เซมิคอนดักเตอร์ และพลังงานแสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตามการนำไฟฟ้าในน้ำมีผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายอย่างเช่นกัน ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จำเป็นต้องวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้คุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยังต้องให้ความสำคัญกับการนำไฟฟ้าน้ำอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น ปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม อาจต้องการค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อความอยู่รอด ด้วยการตรวจสอบระดับการนำไฟฟ้า บริษัทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าน้ำในถังของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ พวกเขาสามารถดำเนินการเชิงรุกเพื่อนำน้ำกลับสู่สมดุล

การวัดค่า EC ของน้ำ

วัดค่าการนำไฟฟ้าได้โดยตรงในทะเลสาบหรือแม่น้ำโดยใช้หัววัดที่มีเซ็นเซอร์พิเศษโดยทั่วไปแล้ว ค่าการนำไฟฟ้าจะวัดเป็นไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm.) นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าจำเพาะได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการวัดมาตรฐานที่แสดงว่าค่าการนำไฟฟ้าจะอยู่ที่ 25°C ดูรายละเอียดสินค้า EC Meter รุ่นที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

การนำไฟฟ้าน้ำมีบทบาทสำคัญในการรับรองคุณภาพน้ำ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ทดสอบประเภทต่างๆ ที่สามารถใช้ในการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ