DW-105MW เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer หน่วยการวัด % Moisture ย่านการวัด 0.00-100.00%

฿42,000.00

Moisture Analyzer รุ่น DW-105MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์  มีความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดาย

  • ย่านการวัดความชื้น 0.00-100.00%
  • Range 110g
  • ความละเอียด 0.005
  • รองรับขนาดตัวอย่างถึง 90⌀
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์