DW-105MW เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Balance หน่วยการวัด % MC ย่านการวัด 0.00-100.00%

Original price was: ฿54,000.00.Current price is: ฿40,000.00.

Moisture Analyzer รุ่น DW-105MW เป็นเครื่องสำหรับตรวจวัดปริมาณความชื้นในงานวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบวัตถุดิบในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเคมีและเภสัชภัณฑ์  มีความสามารถในการวัดค่าความชื้นได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและง่ายดาย

  • ย่านการวัดความชื้น 0.00-100.00%
  • Range 110g
  • ความละเอียด 0.005
  • รองรับขนาดตัวอย่างถึง 90⌀
Line ID
Line ID