Total dissolved solids คือ

Total dissolved solids คือ

Total dissolved solids หรือ (TDS) คือการวัดปริมาณรวมที่ละลายของสารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในของเหลวในรูปแบบแขวนลอยแบบโมเลกุล แตกตัวเป็นไอออน

หรืออธิบายให้ง่ายๆ คือแร่ธาตุหรือสารเจือปนต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ ทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์น้อยลงนั่นเอง ความเข้มข้นของทีดีเอส TDS มักรายงานเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) หรือส่วนในล้านส่วน (ppm) โดยที่เราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องวัดแบบดิจิตอล

แหล่งที่มาของค่า Total dissolved solids ในน้ำ

แหล่งที่มาเบื้องต้นสำหรับ TDS ในน้ำได้แก่ที่จากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งธรรมชาติได้แก่ น้ำพุ ทะเลสาบ แม่น้ำ พืช และดิน ตัวอย่างเช่น เมื่อน้ำไหลลงใต้ดินในน้ำพุธรรมชาติ น้ำจะดูดซับแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม จากหิน

การไหลบ่าของการเกษตร การระบายน้ำจากในเมืองสู่แหล่งน้ำ น้ำบนภูเขาที่อุดมด้วยดิน การชะล้างสิ่งปนเปื้อนในดิน และการปล่อยมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงบำบัดน้ำเสีย

องค์ประกอบทางเคมีที่พบบ่อยที่สุดคือแคลเซียม ฟอสเฟต ไนเตรต โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์ และบางครั้งเป็นสารเคมีเช่นแคตไอออน แอนไอออน โมเลกุล หรือการรวมตัวตามลำดับของโมเลกุล

องค์ประกอบที่เป็นอันตรายของ TDS คือสารกำจัดศัตรูพืชที่เกิดจากการไหลบ่าของพื้นผิว ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากการผุกร่อนและการละลายของหินและดิน

การวัดค่า TDS

ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) วัดเป็นปริมาตรของน้ำที่มีหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) หรือที่เรียกว่าส่วนต่อล้าน (ppm)

ตามข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำดื่มในประเทศไทยคือ 500 มก./ลิตร คือปริมาณสูงสุดที่แนะนำสำหรับน้ำดื่มของคุณ การวัดใดๆ ที่สูงกว่า 1,000 มก./ลิตร ถือเป็นระดับ TDS ที่ไม่ปลอดภัย หากระดับเกิน 2,000 มก./ลิตร ระบบการกรองน้ำอาจไม่สามารถกรองสารต่างๆ ได้อย่างหมดจด

หมายเหตุ:

มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร) = ppm (part per million)

*กรณีที่เป็นน้ำซึ่งมีความหนาแน่น 1,000 kg/m³

การทดสอบน้ำของคุณโดยใช้เครื่องวัด TDS Meter เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นหากเครื่องวัดบอกว่า 100 ppm นั่นหมายความว่าจากอนุภาคหนึ่งล้านอนุภาค 100 เป็นไอออนที่ละลายน้ำ และ 999,900 เป็นโมเลกุลของน้ำ (หรืออธิบายในทางมิลลิกรัมต่อลิตรคือ มีแร่ธาตุต่างๆ หนัก 100 มก./ลิตร ในน้ำที่มีปริมาตร 1 ลิตร)

ซึ่งถือว่าค่า 100 มก./ลิตร เป็นระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม เครื่องวัด TDS ไม่ได้ระบุว่ามีสารต่างๆ ในน้ำเป็นประเภทใดบ้าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำของคุณ ดังนั้นขอแนะนำให้ใช้ชุดทดสอบน้ำที่บ้านหรือการวิเคราะห์น้ำในห้องปฏิบัติการเพื่อเปิดเผยว่าเป็นสารประเภทใดอยู่ในน้ำของคุณ

ตารางค่า TDS มาตรฐานสำหรับประเทศไทย

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล

ผลกระทบต่อสุขภาพของ TDS สูงในน้ำดื่ม

แม้ว่าระดับ TDS ที่สูงจะส่งผลต่อรสชาติของน้ำของคุณ แต่ก็มักจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การอ่านค่าที่สูงกว่า 500 ppm จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับความเป็นพิษและสารโลหะหนัก และการอ่านค่าที่สูงกว่า 1,000 ppm ถือว่าไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์

อีกครั้งสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเมื่อพูดถึงสุขภาพของคุณ ชนิดของของแข็งที่ละลายในน้ำของคุณมีความสำคัญมากกว่าค่า TDS ตัวอย่างเช่นถึงแม้ค่า TDS จะต่ำแต่หากมีสารเช่นสารหนู สารปรอท ตะกั่ว ก็ไม่ควรดื่มซึ่งอาจเป็นอันตราย

เครื่องมือวัด Total dissolved solids รุ่นแนะนำ

มีสินค้าให้เลือกหลายรุ่นทั้งแบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ แบบพกพาสำหรับงานภาคสนาม หลายรุ่นพร้อมใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

คำถามที่พบบ่อย FAQ

น้ำค่า TDS ต่ำเป็นอันตรายหรือไม่?

ไม่น้ำ TDS ต่ำไม่เป็นอันตราย ระดับ TDS ที่ต่ำจริงๆ หมายความว่าคุณมีน้ำคุณภาพสูง แต่อาจมีรสชาติที่จืดชืด เนื่องจากไม่มีแร่ธาตุหลายชนิด

หากคุณกำลังปลูกพืช ผัก หรือดอกไม้ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ ของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดจะมีบทบาทสำคัญในการให้สารอาหารแก่พืชของคุณ

สารสองชนิดที่มักทำให้ระดับ TDS สูงคือโพแทสเซียมและไนเตรต ซึ่งเหมาะสำหรับดอกกุหลาบ ดอกไม้ควรมีประมาณ 1,000-1100 ppm ในขณะที่ผักควรมีประมาณ 900-1000 ppm อย่างไรก็ตาม การรู้จักชนิดของของแข็งที่ละลายน้ำเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องรดน้ำผัก