หน่วย ppm คืออะไร

ppm คืออะไร

หน่วย ppm (Parts per million) หรือส่วนต่อล้าน คือหน่วยที่ใช้เพื่ออธิบายคุณภาพของประสิทธิภาพหรือความเข้มข้นของสารในส่วนผสมที่ใหญ่กว่า สามารถใช้เพื่ออธิบายสารละลายในน้ำ อัตราความบกพร่อง ฯลฯ เป็นการวัดทางเทคนิคแบบไม่มีขนาดและเหมาะกว่าในการอธิบายความเข้มข้นของสารในก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง

ในรูปแบบเต็ม ppm จะแสดงเป็นหนึ่งในล้านหรือ ppm=1/1,000,000 = 0.0001% ของค่าทั้งหมด

หน่วย PPM

ขึ้นอยู่กับสารที่กำลังวัด 1 ppm สามารถสื่อความหมายได้หลายอย่าง วิธีที่ต้องการในการแสดงค่า ppm ได้แก่

  • 1 ppm = 1 ไมโครกรัมต่อกรัม (µg/g) เนื่องจากนิยามของ µ = 10-6 
  • 1 ppm = 1 มิลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
  • 1 ppm = 1 ไมโครลิตรต่อลิตร (µl/l)
  • 1 ppm = 1 มิลลิลิตรต่อลูกบาศก์เมตร (ml/m3) จากนิยาม liter (L) = 1,000 cm3
  • 1 ppm = 1 กรัมต่อตัน (g/ton)

กรณีความเข้มข้นในน้ำ (Concentrations in Water)

ความสัมพันธ์ระหว่าง ppm และ มก./ลิตร (mg/l)

ความเข้มข้นของสารเคมีในน้ำในหน่วยมวลของสารเคมี (มิลลิกรัม มก. หรือ ไมโครกรัม, ไมโครกรัม) ต่อปริมาตรน้ำ (ลิตร.) ความเข้มข้นในน้ำยังสามารถแสดงเป็นส่วนต่อ ล้าน (ppm) หรือส่วนต่อพันล้าน (ppb) ส่วนในล้านส่วน และส่วนในพันล้านส่วนอาจถูกแปลงจากหนึ่งเป็น อื่น ๆ ที่ใช้ความสัมพันธ์นี้:

สำหรับน้ำ 1 ลิตร มีน้ำหนักประมาณ 1 Kg

ดังนั้น 1 ppm =  1 มก./ลิตร (mg/l) = 1 มก./กิโลกรัม ของสารปนเปื้อนในน้ำ

และ 1 ppb = 1 ug/L (ด้วยเขียนย่อเป็น ug/l)

ตัวอย่างเครื่องวัดที่ใช้งานหน่วยการวัดนี้