เทอร์โมมิเตอร์ติดผนังแบบดิจิตอล

เทอร์โมมิเตอร์ติดผนังแบบดิจิตอล

เทอร์โมมิเตอร์แบบติดผนังเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้คุณวัดอุณหภูมิภายในห้อง และหลายรุ่นสามารถวัดความชื้นอากาศได้ด้วย ในการคำนวณจุดน้ำค้างและวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิกระเปาะเปียก

บางรุ่นมีฟังก์ชั่น Data Logger ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อการประเมินเพิ่มเติมได้ เหมาะสำหรับใช้ในงานด้าน HVAC และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นสำนักงาน โรงเรียน วิทยาลัย และสถานีรถไฟ เภสัชกรรม เคมี ไบโอเทคนิค และอุตสาหกรรมอื่นๆ

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์ติดผนังรุ่นแนะนำ

แนะนำให้เลือกชมดูสินค้าทั้งหมดได้ที่เทอร์โมมิเตอร์ราคาถูก

คำจำกัดความ:

ความชื้นสัมพัทธ์ (RH)

ความชื้นสัมพัทธ์ถูกกำหนดโดยปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศโดยเปรียบเทียบกับปริมาณที่อากาศสามารถกักเก็บไว้ได้ ณ อุณหภูมิใดก็ตาม ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าใด ปริมาตรของอากาศก็จะสามารถกักเก็บไอน้ำได้มากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น %RH คืออัตราส่วนของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณที่จำเป็นเพื่อให้ไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำที่อุณหภูมินั้น

การคำนวณจุดน้ำค้าง

จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ความชื้นของอากาศถึงระดับดังกล่าว เพื่อให้อากาศอิ่มตัวและสร้างน้ำค้างขึ้นมา สถานการณ์ที่อันตรายที่สุดคือการเติบโตของราสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อจุดน้ำค้างเกิน

อุณหภูมิกระเปาะเปียก

การวัดกระเปาะเปียกคือการคำนวณปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในบรรยากาศ ในขณะที่จุดน้ำค้างคือจุดที่น้ำค้างก่อตัวขึ้น กระเปาะเปียกคือการกำหนดความเข้มข้นรวมของไอระเหยที่มีอยู่

ความแม่นยำ (Accuracy)

ตรวจสอบว่าความแม่นยำของอุปกรณ์ที่คุณต้องการตรงกับความต้องการของคุณ แนะนำให้ใช้เทอร์มอมิเตอร์ที่มีความแม่นยำถึง ±1.5 °C และสามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration