ความชื้นในอากาศ | สำคัญอย่างไรและวิธีการตรวจวัด

ความชื้นในอากาศ

น้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตบนโลกอาศัยอยู่ได้ ไอน้ำสามารถเกิดขึ้นได้จากการระเหย เมื่อน้ำเปลี่ยนจากของเหลวเป็นก๊าซ ความชื้นคือการวัดปริมาณไอน้ำในบรรยากาศของเรา

เมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงจะสามารถมีไอน้ำในอากาศได้มาก ทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวหรือไม่สบายผิวอย่างมากเพราะไอน้ำจะกักความร้อนในอากาศ

ความชื้นในอากาศคือปริมาณไอน้ำในอากาศ (หรือก๊าซอื่นๆ) คำว่า “ความชื้น” เป็นคำกว้างๆ ทั่วไปที่ใช้วัดปริมาณน้ำในอากาศ หรืออาจเกิดในวัสดุต่างๆ เช่นไม้ ผนัง อาคารหรือวัสดุอื่นๆ แต่หากหมายถึงไอน้ำในอากาศมักใช้คำว่า “ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ผลกระทบของความชื้นในอากาศ

ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพอากาศ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ เมื่อระดับความชื้นสูงเกินไป เหงื่อจะไม่สามารถระเหยได้เร็วเหมือนปกติ ซึ่งจะขัดขวางกลไกการควบคุมอุณหภูมิตามธรรมชาติของร่างกายคุณ

นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ชื้นเป็นพิเศษยังทำให้จุลินทรีย์ต่างๆ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ที่ทำให้เกิดอาการแพ้และปัญหาระบบทางเดินหายใจเช่น โรคหอบหืด แม้แต่คนที่มีสุขภาพดีอาจประสบปัญหาในการหายใจ เป็นลม และมีสมาธิไม่ดีในสถานที่ที่มีระดับการชื้นสูงเป็นพิเศษ

ตัวอย่างอันตรายจากความชื้นที่มากเกินไปดังต่อไปนี้

เชื้อรา

อย่างที่คุณอาจทราบแล้ว เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ชื้น หากบ้านของคุณมีความชื้นมากเกินไป เชื้อรามีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณมุมห้องและเพดาน

กรณีความชื้นในผนัง พื้นที่เกิดจากการรั่วซึมของน้ำ นั้นเราสามารถตรวจวัดได้โดยการใช้เทอร์โมสแกน เพื่อตรวจหาการรั่วซึมของน้ำ เครื่องมือนี้ใช้หลักการอินฟราเรดทำให้มองเห็นภาพความร้อน-ความเย็นได้อย่างง่ายดาย

หากสนใจเครื่องมือนี้ดูรายละเอียด “เครื่องวัดเทอร์โมสแกนรุ่นแนะนำ

การเสียรูปและการผุของไม้

ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างและตกแต่งที่ได้รับความนิยม และเมื่อมีความชื้นมากเกินไปในบ้านของคุณ พื้นไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ของคุณก็มีความเสี่ยง ซึ่งทำให้พื้นผิวไม้บวมและทำให้เสียรูปได้ ที่แย่ไปกว่านั้น การได้รับความชื้นมากเกินไปอาจทำให้เนื้อไม้ผุ ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่ผุพังซึ่งทำลายวัสดุทั้งหมด

ความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ความชื้นสามารถทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเสียหายได้ด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด: โดยการสึกกร่อนของหน้าสัมผัสและลดความต้านทานของฉนวน อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเครื่องใช้ของคุณ

แมลง

เช่นเดียวกับเชื้อรา แมลง ชอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและระดับความชื้น 70-80% RH นั่นหมายถึงระดับความชื้นภายในบ้านของคุณที่เพิ่มขึ้นจะต้อนรับตัวเรือดและแมลงประเภทอื่นๆ จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแมลงที่ไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อระดับความชื้นต่ำกว่า 40-50% ดังนั้นการรักษาระดับให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาบ้านของคุณให้ปราศจากแมลง

การดูแลบ้านของคุณให้มีระดับ Moisture ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสุขภาพและทรัพย์สินของคุณ

ระดับความชื้นในอากาศที่เหมาะสม

ระดับความชื้นที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกสบายของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน แต่รักษาระดับที่แนะนำในช่วง 40% – 60 %RH เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย

  • ช่วง: 30% – 60% %RH ทำให้รู้สึกสบาย
  • ช่วงแนะนำ: 40% – 60 %RH
  • ช่วงสูง: 55% – 80% %RH เกิดเชื้อราได้ง่าย

วิธีวัดความชื้นในอากาศ

เมื่อพูดถึงการวัดความชื้นภายในอาคารวิธีที่แม่นยำที่สุดคือการใช้เครื่องที่เรียกว่าไฮโกรมิเตอร์ (เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางที่ใช้ในการตรวจสอบซึ่งมีเซนเซอร์อิเลกทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ และปัจจุบันมีราคาไม่แพง

มีอุปกรณ์ตรวจวัดหลากหลายชนิดดูรายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องวัดความชื้นรุ่นแนะนำ

การเลือกซื้อเครื่องวัด

เพื่อความแม่นยำของเครื่องวัด Humidity ควรซื้อสินค้าจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และขอใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดมีความแม่นยำตามสเปค

ตัวอย่างเอกสาร Certificate of Calibration