วิธีการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์เป็นการดำเนินการที่สำคัญที่จะกำหนดค่าการอ่านค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์เพื่อให้แม่นยำหลังการใช้งาน วิธีการสอบเทียบที่ใช้บ่อยที่สุดสองวิธีคือวิธีวัดจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง

เครื่องมือวัดอุณหภูมิอาหารที่แม่นยำมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรักษาความปลอดภัยของอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บที่อุณหภูมิต่ำหรือการปรุงอาหารอย่างละเอียด

การอ่านค่าอุณหภูมิที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความปลอดภัยของอาหารที่ปรุงหรือจัดเก็บขึ้นอยู่กับความแม่นยำของเทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เนื่องจากการทำงานเหล่านี้ต้องอาศัยการกดปุ่มหรือรักษาอุณหภูมิเป้าหมายตามลำดับ

การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์คือ

การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์หมายถึงกระบวนการทดสอบความแม่นยำและกำหนดค่าใหม่เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ก็เหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆ เนื่องจากใช้งานบ่อยหรือใช้เวลานาน อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ไม่แม่นยำสามารถให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดได้

การสอบเทียบอาจแตกต่างกันไปสำหรับเครื่องวัดแต่ละประเภท ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายมักให้คำแนะนำและชุดเครื่องมือสอบเทียบแก่ธุรกิจอาหาร บางครั้งยังสาธิตการสอบเทียบเครื่องวัดอีกด้วย

ขั้นตอนการสอบเทียบสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารแบบดิจิตอลที่อ่านค่าได้ทันทีจะแตกต่างจากเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารแบบหน้าปัดทั่วไปอย่างแน่นอน ผู้สัมผัสอาหารต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการสอบเทียบ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหาร

สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

วิธีการสอบเทียบเทอร์มอมิเตอร์ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องมือที่คุณใช้ บางรุ่นมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์พิเศษที่ใช้สำหรับสอบเทียบโดยเฉพาะ ในขณะที่บางรุ่นสามารถสอบเทียบได้โดยใช้วิธีทั่วไป วิธีการเหล่านี้สามารถทำได้ทุกวันหรือเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเทอร์โมมิเตอร์ของคุณอยู่ในสภาพดี

หมายเหตุ

ควรเป็นเทอร์มอมิเตอร์แบบโพรบเท่านั้นจึงสามารถใช้วิธีจุดเยือกแข็งและจุดเดือด

วิธีจุดเยือกแข็ง

เทคนิคนี้มักใช้กับการวัดใช้วัดอุณหภูมิต่ำ วิธีนี้ดำเนินการดังนี้:

  1. เติมน้ำแข็งบดลงในแก้วหรือภาชนะทรงลึกที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใส่โพรบได้
  2. เติมน้ำกลั่นหรือน้ำบริสุทธ์ลงในแก้วแล้วคนส่วนผสมของน้ำและน้ำแข็ง
  3. จุ่มโพรบลงไปโดยห้ามต้องสัมผัสก้นหรือขอบของภาชนะ รออย่างน้อย 30 วินาทีหรือจนกว่าการอ่านค่าอุณหภูมิจะคงที่
  4. หากอ่านค่าไม่ได้ 0°C ให้ปรับเทียบจนกว่าค่าที่อ่านได้ถูกต้อง

วิธีจุดเดือด

วิธีการต้มน้ำใช้สำหรับใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่สูง วิธีนี้ดำเนินการดังนี้:

  • เติมน้ำกลั่นลงในภาชนะก้นลึกหรือบีกเกอร์แก้วแล้วต้มด้วยไฟปานกลาง
  • ขณะที่น้ำกำลังเดือด ให้วางในน้ำแล้วปล่อยให้มันอ่านค่าอุณหภูมิ
  • หลังจากผ่านไป 30 วินาทีหรือเมื่อเสถียรแล้ว
  • หากค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ไม่เท่ากับ 100°C ให้ปรับเทียบจนกว่าค่าที่อ่านได้ถูกต้อง

หากคุณไม่สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ แนะนำให้ใช้บริการของมืออาชีพซึ่งมีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน และสามารถเลือกอุณหภูมิที่ทดสอบได้ มาทำการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO17025 และออกใบรับรอง Certificate of Calibration

ตัวอย่างใบรับรอง Certificate of Calibration