เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำ (Water thermometer)

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำคือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำ มีหลายประเภทได้แก่แบบดิจิตอล แอนะล็อก เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลมีความแม่นยำและใช้งานง่ายที่สุดอย่างไรก็ตามมีราคาแพงและต้องใช้แบตเตอรี่ แบบอนาล็อกมีราคาไม่แพงและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ มีความแม่นยำน้อยกว่าแบบดิจิตอล แต่ก็ยังมีประโยชน์

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำ

1.แบบดิจิตอลโพรบติดอยู่กับตัวเครื่องวัด

อ่านค่าอุณหภูมิของอาหาร ของเหลว และตัวอย่างกึ่งของแข็งได้ทันที หัววัดมักมีปลายแหลมทำให้เหมาะสำหรับการเจาะและการจุ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดอุณหภูมิของน้ำ น้ำร้อน และในอุตสาหกรรมอาหารสำหรับการทดสอบสุขอนามัย ร้านค้าปลีก และห้องปฏิบัติการ

2.แบบดิจิตอลโพรบแยกจากตัวเครื่อง

เหมาะสำหรับการใช้งานมีโพรบแยกจากตัวเครื่อง สายโพรบวัดยาวมากกว่า 1เมตร ง่ายต่อการใช้งานในวัดอุณหภูมิน้ำ อาหาร นม และใช้ในห้องปฎิบัติการ มหาวิทยาลัย

3.แบบอนาล็อก

แบบอนาล็อกใช้หลักการทำงานแบบไบเมทัลลิก (Bimetallic) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ โดยจะแปลงอุณหภูมิของสื่อให้กลายเป็นการกระจัดทางกลโดยใช้แถบไบเมทัลลิก แถบ bimetallic ประกอบด้วยโลหะสองชนิดที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่างกัน

นิยมใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องปรับอากาศ เตาอบ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมเช่นเครื่องทำความร้อน ลวดร้อน โรงกลั่น เป็นต้น เทอร์มอมิเตอร์แบบไบเมทัลลิกเป็นวิธีการวัดอุณหภูมิที่เรียบง่าย ทนทาน และประหยัดต้นทุน

4.แบบอินฟราเรด

เครื่องวัดแบบอินฟราเรดสามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำได้ แต่เครื่องมือวัดนี้วัดได้เฉพาะบริเวณพื้นผิวของน้ำได้เท่านั้น แต่ก็มีข้อดีคือลดอันตรายจากความร้อน หรือน้ำร้อนกระเด็นใส่ผู้ตรวจวัด มีสินค้าหลายรุ่นหลายช่วงการวัด

ยังมีสินค้าอีกหลายรุ่นหลายแบบ สามารถเลือกดูสินค้าทั้งหมดที่เทอร์โมมิเตอร์คุณภาพสูง

หน่วยวัดอุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิของน้ำวัดเป็นองศาเซลเซียส (C) และองศาฟาเรนไฮต์ (°F) อุณหภูมิของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความร้อนที่น้ำนั้นได้รับซึ่งจะทำให้น้ำอุ่นขึ้นมีอุณหภูมิสูงขึ้น

หน่วยอุณหภูมิเป็นตัววัดว่าสิ่งใดร้อนหรือเย็นเพียงใด ในทางวิทยาศาสตร์ เราใช้องศาเซลเซียส (°C) เพื่ออธิบายอุณหภูมิ เราใช้ฟาเรนไฮต์ (F) เพื่ออธิบายอุณหภูมิในชีวิตประจำวัน

ยังมีหน่วยการวัดอื่นๆ อีกหลายหน่วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความหน่วยวัดอุณหภูมิ

วิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ

ในการวัดอุณหภูมิของน้ำ ให้เติมน้ำลงในภาชนะ จากนั้นวางเทอร์มอมิเตอร์ไว้ในภาชนะ รอจนกว่าจะอ่านค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง คุณควรรออย่างน้อย 20-50 วินาทีเพื่อให้ค่าอูณหภูมินิ่งก่อนที่จะอ่านค่า

ความแม่นยำ

ความแม่นยำคือระดับที่วัดได้ตรงกับค่าจริง ในกรณีนี้ ความแม่นยำหมายถึงค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิจริงมากน้อยเพียงใด โดยปรกติจะแสดงเป็นค่าบวกและค่าลบ ± 1.5% หรือ ±1.5°C ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า เราสามารถยืนยันความแม่นยำได้โดยดูได้จากใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration