GM300 Infrared Thermometer ย่านวัด -50°C to 420°C แม่นยำ ±1.5 °C

฿2,200.00

GM300 คือเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานเหมาะสำหรับ วัดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่อันตราย, พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง, พื้นที่แคบ, ชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สัมผัสงาน, ซ่อมบำรุง  ที่มีพื้นที่แคบ หรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดได้

  • ย่านการวัด -50°C to 420°C
  • ความแม่นยำในการวัดที่ ±1.5 °C

 

Line ID
Line ID