AS842A IR thermometer ย่านวัด -50℃~600℃ แม่นยำ ±2℃ พร้อมใบ Certificate of Calibration

฿3,500.00

AS842A IR thermometer สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานโดยใช้ Infrared เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่อันตราย พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง พื้นที่แคบ ชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สัมผัสงาน ซ่อมบำรุงหรือไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือวัดได้

  • ย่านการวัดระหว่าง -50℃ ถึง 600℃
  • ความแม่นยำ  ±2°C
  • ความละเอียด 0.1℃ or 0.1℉ (<1000℃)
  • สินค้าคุณภาพสูงมีใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)
Line ID
Line ID