เครื่องวัดอุณหภูมิความร้อน

เครื่องวัดอุณหภูมิความร้อน

ความร้อนคือรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่ถูกถ่ายโอนระหว่างระบบหรือวัตถุเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เป็นการรวมตัวกันของพลังงานภายในของสารที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโมเลกุลหรืออนุภาคของมัน ความร้อนจะไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยธรรมชาติ

หน่วยความร้อนขึ้นอยู่กับระบบการวัดที่ใช้ ในระบบหน่วยสากล (SI) หน่วยมาตรฐานของความร้อนคือจูล (J) หนึ่งจูลเท่ากับหนึ่งวัตต์-วินาที ซึ่งแสดงถึงปริมาณพลังงานที่ถ่ายโอนหรือถูกใช้ไปเมื่อใช้พลังงานหนึ่งวัตต์เป็นเวลาหนึ่งวินาที

ในบางบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการและการควบคุมอาหาร แคลอรี่ (Cal) ยังใช้เป็นหน่วยของความร้อนด้วย หนึ่งแคลอรี่หมายถึงปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการทำให้อุณหภูมิของน้ำหนึ่งกรัมสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียส

อุณหภูมิคืออะไร

อุณหภูมิคือการวัดพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาค (อะตอมหรือโมเลกุล) ในสาร พูดง่ายๆ ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าอนุภาคเคลื่อนที่ภายในวัสดุได้เร็วแค่ไหน ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น อนุภาคก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้น และยิ่งอุณหภูมิต่ำลง อนุภาคก็จะเคลื่อนที่ช้าลงเท่านั้น

หน่วยการวัดอุณหภูมิ: มีการวัดอุณหภูมิในระดับต่างๆ ที่ใช้บ่อยที่สุดคือเซลเซียส (°C) ฟาเรนไฮต์ (°F) และเคลวิน (K) โดยที่องศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์เป็นมาตราส่วนสัมพัทธ์โดยพิจารณาจากจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำ ในขณะที่เคลวินเป็นมาตราส่วนสัมบูรณ์โดยมีศูนย์เป็นศูนย์สัมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดที่อนุภาคมีพลังงานจลน์น้อยที่สุด

อุปกรณ์ตรวจวัด: เครื่องวัดอุณหภูมิเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดอุณหภูมิ โดยทั่วไปจะใช้องค์ประกอบที่ไวต่ออุณหภูมิเช่น ปรอทหรือเซ็นเซอร์ดิจิทัล และได้รับการสอบเทียบตามระดับอุณหภูมิที่กำหนด

อุณหภูมิความร้อนและความเย็น วัดโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเทอร์มอมิเตอร์ สามหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิคือองศาเซลเซียส ฟาเรนไฮต์ และเคลวิน

เครื่องมือเหล่านี้วัดอุณหภูมิโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านโลหะ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เนื่องจากเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การวัดจึงสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้ทันที

สินค้าแนะนำ

Original price was: ฿2,640.00.Current price is: ฿2,200.00.

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิราคาถูก

ความแม่นยำของการวัดอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิที่แม่นยำและทำซ้ำได้เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานหลายประเภท จึงไม่น่าแปลกใจที่อุณหภูมิเป็นพารามิเตอร์ที่วัดได้บ่อยที่สุด เพื่อให้แน่ใจถึงความแม่นยำในการวัดที่เหมาะสมในระบบที่คุ้มค่า ควรตรวจสอบความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอด้วยการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์

หากคุณไม่สามารถทวนสอบ (Calibration) ด้วยตนเองได้ แนะนำให้ใช้บริการของมืออาชีพซึ่งมีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน และสามารถเลือกอุณหภูมิที่ทดสอบได้ มาทำการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO17025 และออกใบรับรอง Certificate of Calibration

ตัวอย่างใบรับรอง Certificate of Calibration