หน่วยวัดลมโบฟอร์ต (Beaufort wind scale)

หน่วยวัดลมโบฟอร์ต

มาตราส่วนโบฟอร์ตเป็นการวัดเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วลมกับสภาวะที่สังเกตได้ในทะเลหรือบนบก ชื่อเต็มคือมาตราส่วนแรงลมโบฟอร์ต (Beaufort wind scale)

หน่วยนี้เป็นหนึ่งในมาตราส่วนแรกที่ประเมินความเร็วลมและผลกระทบ ถูกสร้างขึ้นโดยพลเรือเอกเซอร์ฟรานซิสโบฟอร์ตแห่งสหราชอาณาจักร (1774-1857) เขาพัฒนามาตราส่วนในปี ค.ศ. 1805 เพื่อช่วยลูกเรือประเมินลมผ่านการสังเกตด้วยสายตา

มาตราส่วนเริ่มต้นด้วย 0 และไปจนถึงที่แรงที่สุดคือ 12 และมาตราส่วนนี้ในปัจจุบันยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อประเมินความแรงลมบนเครื่องวัดความเร็วของลมในปัจจุบัน

นิยามมาตราส่วนโบฟอร์ต

มาตราส่วนโบฟอร์ตวัดแรงลมตั้งแต่ 0 (สงบ) ถึง 12 (พายุเฮอริเคน) เป็นการวัดเชิงประจักษ์สำหรับการอธิบายความเร็วลมตามสภาพทะเลที่สังเกตได้

มาตราส่วนโบฟอร์ตความเร็วลมลักษณะของลมการสังเกต
นอตกม./ชม
0น้อยกว่า 1น้อยกว่า 2ลมสงบ (Clam)ลมเงียบ ควันไฟลอยขึ้นตรงๆ
11-32-6ลมเบา (light air)ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันตามลม
24-67-11ลมเฉี่อยเบา (light breeze)รู้สึกถึงลมพัดที่ผิวหน้า ศรลมหันไปตามลม
37-1012-19ลมเฉี่อย (gentle breeze)ใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆ ขยับเขยื้อน ธงปลิว
411-1620-30ลมเฉี่อยปานกลาง (moderate breeze)มีฝุ่นพัดตลบ กระดาษปลิว กิ้งไม้เคลื่อนไหว
517-2131-39ลมเฉี่อยค่อนข้างแรง (fresh breeze)ต้นไม้เล็กเริ่มแกว่งไกว น้ำเป็นระลอก
622-2740-50ลมแรง (strong breeze)กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ใช้ร่มไม่สะดวก
728-3351-61ลมค่อนข้างแรง (Near Gale)ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นขยับเขยื้อน เดินทวนลมไม่สะดวก
834-4062-75ลมจัด (gale)กิ่งไม้หัก มีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้น
941-4775-87ลมจัดมาก (strong gale)สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงหักพัง
1048-5588-102พายุ (strom)ต้นไม้ถอนรากถอนโคน เกิดความเสียหายมาก
1156-63103-117พายุใหญ่ (violent strom)เกิดความเสียหายมาก
1264-71118-132พายุไต้ฝุ่นหรือเฮอร์ริเคน

มาตราส่วนโบฟอร์ตไม่ใช่มาตราส่วนที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับการสังเกตด้วยตาเปล่า แต่ในปัจจุบันเครื่องวัดความเร็วลมสมัยใหม่มีการแสดงค่า Beaufort บนหน้าปัด LCD ของเครื่องมือวัดแรงลมในปัจจุบัน