เครื่องมือวัดความเร็วลมคืออะไร

เครื่องมือวัดความเร็วลมคือ

เครื่องมือวัดความเร็วลมคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดความเร็วของลมและทศทางลมเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่ศึกษารูปแบบสภาพอากาศ อีกทั้งยังมีความสำคัญต่องานของนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของอากาศ

และยังเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นระบบปรับอากาศ HVAC การก่อสร้าง พลังงานทางทะเลและพลังงานลม และพลังงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรกเช่น การพายเรือ การแล่นเรือใบ กีฬาทางน้ำและการยิงปืนเป็นต้น

เครื่องมือนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “แอนนิโมมิเตอร์ (Anemometer)” สำหรับการวัดอัตราเร็วลมหรือการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศในอาคารมักวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) หรือ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที CMM โดยเราใช้เครื่องวัดความเร็วลมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์ทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC)

การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม

  • วัดความเร็วลมตามหลักอากาศพลศาสตร์
  • การคำนวณความเร็วลมในการกระโดดร่ม
  • การคำนวณความเร็วลมสำหรับนักบินโดรน
  • ใช้สำหรับวัดทิศทางลม ความดันและการไหลของลม CFM CMM ในระบบปรับอากาศ

ชนิดของเครื่องมือวัดความเร็วลมและหลักการทำงาน

แบบใบพัด (Vane anemometer)

เครื่องวัดลมชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะใบพัดเหมือนพัดลม โดยที่แกนวัดจะอยู่ในแนวขนานกับทิศทางลม

เมื่อใบพัดหมุน การหมุนนี้ถูกจับโดยเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กขนาดเล็กใกล้กับแม่เหล็ก และส่งผ่านแรงข้อมูลทางไฟฟ้าไปยังโปรเซสเซอร์ของอุปกรณ์ เพื่อการอ่านความเร็วลมจะทำโดยการวิเคราะห์ความถี่

เครื่องมือชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายนอกงานกลางแจ้งและภายในอาคาร มีหลายรุ่นหลายชนิดบางรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิ ความชื้น และจุดน้ำค้าง (Dew point) ได้

แต่ก็มีจุดด้อยคือไม่เหมาะกับความเร็วลมที่มีค่าน้อยจนกระทั่งใบพัดไม่หมุน (หาลมเบา ความเร็วต่ำให้เลือกเครื่องวัดแบบลวดร้อน)

เครื่องวัดแบบลวดร้อน (Hot Wire)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเร็วและทิศทางของลม ก๊าซ ทำงานได้โดยการวัดการสูญเสียความร้อนของเส้นลวดซึ่งอยู่ในกระแสของเหลว

โพรบวัดถูกทำให้ร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า เมื่อวางในกระแสลม ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากลวดไปยังของอากาศ และลดอุณหภูมิของลวด ความต้านทานลวดสัมพันธ์กับอัตราการไหลของลมทำให้สามารถวัดการไหลของอากาศได้อย่างน่าเชื่อถือที่ความเร็วต่ำ

การใช้งานในระบบ HVAC

เครื่องวัดความเร็วลมใช้สำหรับวัดการไหลของอากาศในระบบทำความร้อนและความเย็น วางไว้ที่ด้านหน้าของท่อหรือช่องระบายอากาศ การอ่านค่าของเครื่องวัดความเร็วลมจะช่วยให้คุณปรับการไหลเวียนของอากาศในระบบ

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนใช้สำหรับวัดกระแสลมในการใช้งาน HVAC อุปกรณ์นี้มีลวดละเอียดที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า และการวัดนี้จะแสดงบน LCD

เครื่องวัดสามารถวัดความเร็วลมได้สูงถึง 5900 ฟุต/นาที (30 เมตร/วินาที) การไหลของอากาศ (ปริมาตร) ถึง 99999 CFM/CMM และอุณหภูมิอากาศ (140°F/60°C) สำหรับใช้ในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ HVAC คลีนรูม ระบบไอเสียในครัว การตรวจสอบพลังงานลม การก่อสร้าง การเดินเรือ /พายเรือ แอโรไดนามิกของยานพาหนะและการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณจะใช้เครื่องวัดความเร็วลมเมื่อใด

เครื่องวัดความเร็วลมเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทดสอบและการวัดในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น:

  • ผู้ที่ชื่นชอบสภาพอากาศและงานอดิเรก
  • เจ้าหน้าที่ติดตั้งและซ่อมแซม HVAC ที่ต้องการวัดการไหลของอากาศในหน่วยเครื่องปรับอากาศ หน่วยทำความร้อนหรือระบายอากาศ
  • นักวิทยาศาสตร์ที่วัดสภาพแวดล้อม
  • การเกษตร ตรวจสอบสภาพ เช่น ทิศทางลมหรือความเร็วลม ก่อนฉีดพ่นพืชผล

การเลือกซื้อเครื่องมือวัดความเร็วลม

เครื่องมือทุกประเภทมีหลักการทำงานแตกต่างกันและอาจได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานบางอย่างได้ดีกว่าแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่นแบบใบพัดไม่เหมาะกับวัดที่ลมเบา และแบบลวดร้อนไม่เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณที่มีฝุ่นเยอะ

อย่างไรก็ตามความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์นี้ ดังนั้นการสอบเทียบเพื่อยืนยันความถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่แนะนำ

ตัวอย่างใบรับรอง Certificate of Calibration