เครื่องวัดแรงลม (wind force)

เครื่องวัดแรงลม

เมื่อพูดถึงลม เราอาจนึกถึงภาพต่างๆ มากมาย ลมมีหลายรูปแบบตั้งแต่ลมฤดูร้อนที่พัดว่าว จนถึงลมที่เป็นพายุเฮอริเคนที่ฉีกหลังคา เครื่องวัดความเร็วลมจะวัดความเร็วลม แต่ความเร็วของลมมีผลอย่างไร?

แรงลม (Wind force)

แรง (Force) มีหน่วย SI เป็นนิวตัน (N) ซึ่งกำหนดโดยทั่วไปเป็นการผลักหรือดึง สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร แรง เท่ากับ มวล คูณ ความเร่ง (F = ma) และลมยังผลักและดึง โดยทั่วไปจะมีแรงมากขึ้นเมื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้น ความดันเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่ โดยพื้นฐานแล้วลมจะใช้แรงกับพื้นที่เช่นผนัง หลังคา หรือบุคคล

จากนิยามนิวตัน (สัญลักษณ์: N) เป็นหน่วยของแรงในระบบหน่วยสากล (SI) ถูกกำหนดให้เป็น 1 kg⋅m/s2 แรงที่ทำให้มวล 1 กิโลกรัมมีความเร่ง 1 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที ได้รับการตั้งชื่อตามไอแซก นิวตัน เพื่อเป็นการรับรองผลงานของเขาในด้านกลศาสตร์คลาสสิก โดยเฉพาะกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

ดังนั้นเมื่ออากาศหรือลมเคลื่อนที่ และไปกระบพื้นผิวหยุดนิ่ง ลังงานไดนามิกในลมจะเปลี่ยนเป็นความดัน ความดันที่กระทำต่อพื้นที่เปลี่ยนเป็นแรง

Fw = pd A = 1/2 ρ v2

 

เมื่อ

  • Fw = แรงลม (N)
  • A = พื้นที่ผิว (m2)
  • pd = แรงดันไดนามิก (Pa)
  • ρ = ความหนาแน่นของอากาศ (กก./ลบ.ม.) = 1.2 kg/m3  
  • v = ความเร็วลม (m/s)

 

 

ตัวอย่างแรงลมพายุเฮอริเคนที่กระทำบนพื้นผิวผนัง

พายุเฮอริเคนที่มีความเร็วลม 35 m/s กระทำบนผนังพื้นที่ 10 m2 แรงไดนามิกสามารถคำนวณได้ดังนี้

Fw = 1/2 ρ v2 A

     = 1/2 (1.2 กก./ลบ.ม.) (35 ม./วินาที)2 (10 ตร.ม.)

     = 7350 N  = 7.35 kN

เครื่องมือสำหรับวัดแรงลม

ในปัจจุบันยังต้องใช้การคำนวณแรงลม (Wind force) จากความเร็วของลมซึ่งมีเครื่องวัดความเร็วของลม (แอนนิโมมิเตอร์ Anemometer) ในหน่วยต่างๆ เช่นเมตรต่อวินาที (m/s) กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) ไมล์ต่อชั่วโมง (mph), นอต (kn) หรือฟุตต่อวินาที (ft/s)

ประเภทของเครื่องวัดความเร็วลม

มีเครื่องวัดความเร็วลมรุ่นต่างๆ มากมายสำหรับการวัดลมและความเร็วลมโดยตรง มี 2 ชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่แบบใบพัด (Vane anemometer) และแบบใช้ลวดความร้อน (Hotwire anemometer) ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปตามการออกแบบและคุณสมบัติ

ใครใช้เครื่องวัดความเร็วลม

นักอุตุนิยมวิทยา

แอนนิโมมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักอุตุนิยมวิทยาที่วิเคราะห์รูปแบบสภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ด้วยข้อมูลนี้ นักอุตุนิยมวิทยาสามารถคำนวณแรงดันลมได้

แรงดันลมคือแรงที่กระทำต่อโครงสร้างโดยลม การวัดความเร็วลมเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดอันตรายจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนพายุทอร์นาโดและการเปิดรับลมที่ความเร็วสูง

วิศวกรและนักฟิสิกส์การบินและอวกาศ

เครื่องวัดนี้สำคัญสำหรับวิศวกรการบินและอวกาศในการกำหนดแนวคิดการออกแบบเพื่อให้มีอากาศพลศาสตร์มากขึ้น

ปฏิบัติการทางทะเล

เครื่องวัดนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเดินเรือ เนื่องจากความเร็วลมเป็นตัวกำหนดความสูงของคลื่น คลื่นขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดปัญหาการนำทางสำหรับกะลาสีเรือ

เกษตรกรรม

ความเร็วลมมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเกษตรเนื่องจากการฉีดพ่นพืชผลอาศัยรูปแบบลมเป็นอย่างมากและใช้แอนนิโมมิเตอร์เพื่อกำหนดความเร็วลมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสารเคมีอาจไม่ยึดติดกับพืชผลบางประเภทอย่างเหมาะสม และที่แย่กว่านั้นคือสร้างความเสียหายและทำลายพืชผลในบริเวณใกล้เคียง

การคำนวณ HVAC

วิศวกรด้านระบบปรับอากาศใช้เครื่องมือนี้วัดอัตราการไหลของอากาศในอาคารมักวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) โดยใช้เครื่องวัดความเร็วลมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์ทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC)

 

ที่มาของข้อมูล

https://www.engineeringtoolbox.com/wind-load-d_1775.html