TDS meter คือ

TDS meter คือ

TDS meter คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำทั้งหมดในสารละลาย ซึ่งมักจะเป็นน้ำ ซึ่งมีหน่วยการวัดเป็น PPM (ส่วนในล้านส่วน) หรือ mg/L (มิลลิกรัมต่อลิตร)

โดยเครื่องวัดจะทำการวัดค่าคอนดักติวิตี้ของน้ำหรือสารละลาย โดยแร่ธาตุหรือของแข็งที่แตกตัวเป็นไอออนที่ละลายน้ำเช่นแร่ธาตุและเกลือ ช่วยเพิ่มการนำไฟฟ้าของน้ำ ดังนั้นการอ่านค่าการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงระดับ TDS ที่สูงขึ้น

ค่า TDS มาตรฐานต้องไม่เกิน 500 ppm คือปริมาณ TDS สูงสุดที่แนะนำ ดังนั้นหากการวัดใดๆ ที่สูงกว่า 1,000 ppm ถือเป็นระดับที่ไม่ปลอดภัย หากระดับเกิน 2,000 ppm ระบบการกรองอาจไม่สามารถกรอง TDS ได้อย่างถูกต้อง

การทดสอบน้ำของคุณโดยใช้เครื่องวัด TDS meter เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นถ้าเครื่องวัดบอกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) นั่นหมายความว่าแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำจำนวน 100มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งเป็นค่าที่ไม่สูง

อย่างไรก็ตามผลการวัด TDS ไม่ได้ระบุว่ามีแร่ธาตุหรือสารประเภทใดอยู่ในน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบเกี่ยวกับคุณภาพน้ำของคุณ และหากเป็นแหล่งน้ำที่ดูไม่น่าไว้วางใจเพื่อความมั่นใจควรส่งให้ห้องปฏิบัติการเพื่อเปิดเผยว่ามีแร่ธาตุประเภทใดอยู่ในน้ำของคุณ

หลักการทำงาน

น้ำมักประกอบด้วยแร่ธาตุที่ละลายในน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่าของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) หรือบางครั้งก็เป็นเกลือที่ละลายได้ทั้งหมด แร่ธาตุเหล่านี้บางชนิดอาจเป็นพิษได้หากมีความเข้มข้นสูงเพียงพอ

ในห้องปฏิบัติการวิธีการมาตรฐานในการวัดค่า TDS คือการระเหยน้ำทั้งหมดออกจากตัวอย่างขนาด 0.1 ลิตร และชั่งน้ำหนักแร่ธาตุที่เหลือในภาชนะ อย่างไรก็ตามการรวบรวมตัวอย่างและรอการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอาจต้องใช้เวลา

เครื่องวัดค่า TDS เป็นวิธีที่รวดเร็วโดยประมาณค่ามาจากค่าคอนดักติวิตี้ (การนำไฟฟ้าของน้ำ) แต่แร่ธาตุที่ละลายในน้ำ (ไอออน) คือสิ่งที่นำไฟฟ้าได้จริง น้ำบริสุทธิ์ (กลั่น) เป็นตัวนำไฟฟ้าที่แย่มาก ดังนั้นยิ่งแร่ธาตุที่ละลายในน้ำมากเท่าใด น้ำก็จะยิ่งเป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้น

รูปภาพหลักการทำงานและตัวอย่างโพรบวัด TDS

สินค้ารุ่นแนะนำ

ประโยชน์ของการตรวจวัด

นอกเหนือจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม ยังสามารถใช้ค่า Total dissolved solids สำหรับการวัด:

  • ตู้ปลาและอควาเรียม ปลาต้องการ TDS และ pH ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคล้ายกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อาศัยอยู่ ปลาน้ำจืดน้ำสะอาดจึงต้องการน้อยกว่า 400ppm และปลาน้ำจืดบางชนิดอาจต้องการน้อยกว่า ปลาน้ำเค็มต้องการการระหว่าง 5,000 ถึง 50,000 ppm
  • ไฮโดรโปนิกส์ เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการวัดความเข้มข้นของสารอาหารของสารละลายไฮโดรโปนิกส์อย่างรวดเร็ว
  • สระว่ายน้ำและสปา การอ่านค่า TDS ต่ำสามารถช่วยป้องกันปัญหาการบำรุงรักษา การระคายเคืองผิวหนัง

การคาริเบท TDS Meter

การคาริเบทหรือการสอบเทียบต้องน้ำยามาตรฐาน ซึ่งมีค่าคงที่แน่นอน ในการสอบเทียบมิเตอร์สำหรับสารละลายไฮโดรโปนิกส์ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการสอบเทียบในคู่มือที่ผู้ผลิตมิเตอร์ของคุณให้มา

บทความที่เกี่ยวข้อง