ตารางค่า TDS มาตรฐาน

ตารางค่า TDS มาตรฐาน

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด TDS คือปริมาณของสารอินทรีย์และอนินทรีย์เช่นโลหะ แร่ธาตุ เกลือ และไอออน ที่ละลายในน้ำปริมาตรหนึ่ง ตารางค่า TDS มาตรฐานสำหรับประเทศไทยสำหรับน้ำดื่มไม่เกิน 500 มก./ลิตร (mg/L)

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล

ความหมายของ Total dissolved solids

โดยพื้นฐานแล้ว TDS เป็นหน่วยวัดของสิ่งที่ละลายในน้ำซึ่งไม่ใช่โมเลกุลของน้ำ H2O เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี เมื่อน้ำพบกับวัสดุที่ละลายได้อนุภาคของวัสดุจะถูกดูดซับลงไปในน้ำ ทำให้เกิดของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด

Total dissolved solids ในน้ำสามารถมาจากที่ใดก็ได้ รวมถึงน้ำพุธรรมชาติ สารเคมีที่ใช้บำบัดน้ำประปาของเทศบาล น้ำที่ไหลออกจากถนนและสนามหญ้า และแม้กระทั่งจากระบบประปาในบ้านของคุณ

ของแข็งเหล่านี้จะละลายในน้ำได้อย่างไร

แร่ธาตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่ง ทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ น้ำพุแร่ประกอบด้วยน้ำที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายในระดับสูง เนื่องจากน้ำได้ไหลผ่านบริเวณที่หินมีปริมาณแคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยมสูง

บางครั้งแร่ธาตุเหล่านี้ยังสามารถมาจากกิจกรรมของมนุษย์ น้ำที่ไหลบ่ามาทางการเกษตรและในเมืองสามารถนำแร่ธาตุส่วนเกินไปสู่แหล่งน้ำ เช่นเดียวกับการปล่อยน้ำเสีย น้ำเสียจากอุตสาหกรรมเป็นต้น

จะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำเมื่อระดับ TDS สูง

โดยทั่วไปความเข้มข้นสูงของของแข็งที่ละลายในน้ำมักไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันที่จริงหลายคนซื้อน้ำแร่ซึ่งมีระดับ TDS ในระดับสูงตามธรรมชาติ กฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำดื่มในประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานน้ำดื่มค่าสูงสุดไม่เกิน 500 มก./ลิตร (mg/L)

การวัด TDS ในน้ำ

กฎระเบียบน้ำดื่มแนะนำค่าไม่เกิน 500 มก./ลิตร (500 ppm) เมื่อระดับเกิน 1,000 มก./ลิตร ถือว่าไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ โดยทั่วไป ระดับ TDS ที่สูงมักเกิดจากการมีโพแทสเซียม คลอไรด์ และโซเดียม แม้ว่าจะใช้ระบบการกรองน้ำแบบพิเศษก็ตาม

ระดับ TDS วัดโดยใช้เครื่องวัด TDS Meter เครื่องวัดส่วนใหญ่จะเป็นแบบปากกาหรือแบบตั้งโต๊ะ ดังนั้นคุณสามารถเลือกได้ตามต้องการ

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเมื่อพูดถึงสุขภาพของคุณ ชนิดของของแข็งที่ละลายในน้ำของคุณมีความสำคัญมากกว่าค่า TDS ตัวอย่างเช่นถึงแม้ค่า TDS จะต่ำแต่หากมีสารเช่นสารหนู สารปรอท ตะกั่ว ก็ไม่ควรดื่มซึ่งอาจเป็นอันตราย

เครื่องวัดรุ่นแนะนำ

วิธีการลดระดับ TDS ในน้ำของคุณ

มีหลายวิธีในการลดระดับ TDS ที่สูงในน้ำ ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันทั่วไป

  • รีเวิร์สออสโมซิส (RO)
  • การกรองคาร์บอน (ลดได้น้อยที่สุด)
  • นาโนฟิลเตรชั่น
  • การกลั่น
  • การกำจัดไอออน (DI)

การเลือกวิธีการที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับผลการทดสอบน้ำ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ชุดทดสอบหรืออุปกรณ์ทดสอบน้ำที่เชื่อถือได้เพื่อระบุองค์ประกอบของน้ำ