รู้อุณหภูมิห้อง (room temperature) คืออะไร

อุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) หมายถึงช่วงอุณหภูมิของอากาศที่คนส่วนใหญ่ชอบ รู้สึกสบายตัวเมื่อสวมเสื้อผ้าในร่มทั่วไป ช่วงอุณหภูมินี้สามารถขยายออกไปได้ขึ้นอยู่กับความชื้น การไหลเวียนของอากาศ และปัจจัยอื่นๆ โดยไม่ร้อนหรือเย็น

อุณหภูมิห้องของบ้านทั่วไป

ตาม American Heritage Dictionary of the English Language อุณหภูมิห้องคือ 20–22 °C พจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Oxford ระบุว่าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ 20 °C Merriam-Webster กำหนดช่วงอุณหภูมิที่ 15 ถึง 25 °C ซึ่งเหมาะสมสำหรับการเข้าพักของมนุษย์ในระยะยาวและการทดลองในห้องปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิปรกติในห้องมักจะเย็นกว่าในฤดูหนาวและอุ่นกว่าในฤดูร้อน เพื่อให้เหมาะกับเสื้อผ้าตามฤดูกาล นอกจากนี้ การศึกษาระบุว่าผู้หญิงมักชอบอุณหภูมิที่อุ่นกว่าผู้ชาย องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้อุณหภูมิปรกติขั้นต่ำ 20 °C (68 °F) สำหรับทารก เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ป่วย

อุณหภูมิห้องในสาขาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

บางหน่วยงานกำหนดอุณหภูมิปกติ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) กำหนดอุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐานเป็น 25 °C (77 °F, 298.15 K) ในอุตสาหกรรมยา อุณหภูมิปรกติของห้องที่ต้องควบคุมคือ 20 ถึง 25 °C (68 ถึง 77 °F)

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) กำหนดอุณหภูมิปกติไว้ที่ 25 °C (77 °F) สำหรับวิทยาศาสตร์ ควรบันทึกและรายงานอุณหภูมิปรกติเพราะอาจแตกต่างจากค่าอุดมคติหรือค่ามาตรฐาน

อุณหภูมิห้อง vs อุณหภูมิแวดล้อม

แม้ว่าคำว่า “อุณหภูมิห้อง” และ “อุณหภูมิแวดล้อม” มักจะใช้แทนกันได้ แต่ก็ไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน อุณหภูมิแวดล้อมคืออุณหภูมิที่บันทึกจริงของสภาพแวดล้อม อาจแตกต่างจากอุณหภูมิปรกติของห้อง (25 °C) และอาจไม่ใช่อุณหภูมิภายในอาคารด้วยซ้ำ

การตรวจวัดอุณหภูมิของห้อง

ทุกวันนี้เพื่อความปลอดภัย ความแม่นยำ และความสะดวกสบาย อุณหภูมิของอากาศมักถูกวัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความแม่นยำในระดับเศษเสี้ยวขององศา

เครื่องวัดอุณหภูมิอากาศเป็นหนึ่งในการใช้งานบ่อยที่สุดในการวัดอุณหภูมิในวงกว้าง เนื่องจากบางครั้งผู้คนตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์มีปฏิกิริยาไวต่อค่าอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ตัวอย่างของสถานที่ที่ใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิอากาศเช่นอาคารที่พักอาศัยและสำนักงาน รวมถึงพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของห้อง

  • วัดอุณหภูมิอากาศด้วยโพรบที่มีให้เลือกอย่างครอบคลุมสำหรับทุกความต้องการ
  • โครงสร้างที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษพร้อมการใช้งานที่ง่ายดาย
  • การสอบเทียบและบริการจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

ตัวอย่างเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิห้องราคาถูก

ความแม่นยำของเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันความแม่นยำของเครื่องวัด หากคุณไม่สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้

แนะนำให้ใช้บริการของมืออาชีพซึ่งมีมาตรฐานในการปฎิบัติงาน และสามารถเลือกอุณหภูมิที่ทดสอบได้ มาทำการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO17025 และออกใบรับรอง Certificate of Calibration