รู้จัก pH meter สำหรับวัดในดิน

ph meter ดิน

pH meter ของดินเป็นอุปกรณ์ที่เกษตรกร ชาวสวนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรใช้เพื่อวัดความเป็นกรดหรือด่างของดิน การปรับ pH ของดินให้ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการผลิตพืชที่แข็งแรงและมีชีวิตชีวา

เพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ คุณจำเป็นต้องทราบขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับเครื่องวัดค่า pH ของดินของคุณ

 

pH ของดินคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

เครื่องวัดค่า pH ของดินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างในดิน ทำงานโดยการวัดกิจกรรมของไฮโดรเจนไอออนและสิ่งนี้แสดงออกผ่านหน่วยพีเอช pH โดยมาตราส่วน pH มีตั้งแต่ 0 – 14 โดยที่ 0 เป็นกรดมาก 7 เป็นกรดเป็นกลาง และ 14 เป็นด่าง

มาตรส่วน ph ดิน

ความสำคัญของ pH ของดินในการเกษตร

ค่า pH ของดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของพืชผลใดๆ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ชัดเจนและเป็นที่รู้จักซึ่งมีความสำคัญต่อพืชเช่นความพร้อมของน้ำหรือปริมาณสารอาหาร

ประเด็นก็คือค่า pH ของดินอาจทำให้สารอาหารและธาตุที่จำเป็นต่อพืชผลบางชนิดมีอยู่ในรูปแบบที่พืชดูดซึมได้ดีกว่าหรือในทางกลับกัน

ค่า pH ของดินที่ไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม อาจทำให้สารอาหารที่มีอยู่ในดินในขั้นต้น

ด้วยเหตุนี้ถึงแม้เราใช้ปุ๋ยอย่างมากแต่หากค่าพีเอชในดินไม่เหมาะสมกับพืชนั้นๆ ก็จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากรูปด้านล่างมาจากข้อมูลการวิจัยในต่างประเทศพบว่าหากดินที่เป็นกรดหรือด่างมาก จะทำให้พืชดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง ซึ่งส่งผลต่อรสชาติ และการเจริญเติบโตของพืช

รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง pH ดินและและสารอาหารที่พืชดูดซึมได้

pH meter วัดในดินรุ่นแนะนำ

PH328 เครื่องวัดค่ากรด-ด่างในดิน

PH328 เครื่องวัดค่ากรด-ด่างในดินและความชื้น แบรนด์ Smart Sensor สำหรับการวัดค่า pH และระดับความชื้นในดิน

 • 3 IN 1 วัดค่า pH อุณหภูมิและความชื้นในดิน
 • การแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลให้การวัดที่แม่นยำ
 • หน้าจอแสงไฟแบ็คไลท์ มองเห็นในตอนกลางคืน
 • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ดูรายละเอียด PH328

DM-13 เครื่องวัด pH ดิน (Soil pH) จาก TAKEMURA

 • ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • ช่วงการวัด pH ดิน 4 – 7 pH
 • น้ำหนักตัว: 97 กรัม
 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ญี่ปุ่น
รายละเอียด DM-13
DM-15

DM-15 เครื่องวัดความชื้นดินและเครื่องวัดค่า ph ดิน แบรนด์ Takemura จากญี่ปุ่น

 • สำหรับทดสอบค่า pH และความชื้นในดิน
 • ช่วงการวัดดิน 3 – 8 pH
 • ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • ช่วงการวัดความชื้นในดิน 1 – 8 ระดับ
 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด DM-15
DM-5

DM-5 เครื่องวัดความชื้นในดินและค่ากรดด่าง (Soil pH Meter) แบรนด์ TAKEMURA

 • ช่วงการวัด pH ดิน 3 – 8 pH
 • ช่วงการวัดความชื้นของดิน 0 – 100% RH
 • ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
 • น้ำหนัก: 135 กรัม
 • ผลิตภัณฑ์แบรนด์ TAKEMURA ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียด DM-5

วิธีการใช้เครื่องวัดค่า pH ของดิน

การวัดในดินโดยตรง

 • วิธีการวัดในดินโดยตรงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • ขุดดินชั้นบนลูกประมาณ 5 ซม.
 • หากดินแห้งให้ทำให้ชุ่มชื้นด้วยน้ำกลั่นเล็กน้อย (สามารถใช้น้ำกลั่นแบตเตอรี่ DI หรือน้ำ RO)
 • วางเครื่องวัดโดยใช้แรงกดเบาๆ ดันให้อิเล็กโทรด (หัววัด) ลงไปในดิน อย่าใช้แรงมากเพราะอาจทำให้อิเล็กโทรดเสียหายได้
 • รอการอ่านเพื่อชำระและสังเกตการวัด
 • เมื่อเสร็จแล้ว ให้ล้างอิเล็กโทรดในน้ำประปา และค่อยๆ เอาดินที่เหลือออกโดยใช้นิ้วของคุณ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าเพราะอาจทำให้อิเล็กโทรดเสียหายได้
 • ทำซ้ำขั้นตอนในหลายตำแหน่ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้พิจารณาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้

บทความน่าสนใจ