เข้าใจ pH คืออะไร

pH คือ

pH คือมาตราส่วนที่ใช้ระบุค่าความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายในน้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ ดิน โดยมีช่วงสเกลตั้งแต่ 0 – 14 โดยที่ 7 เป็นค่ากลาง และค่า pH ที่น้อยกว่า 7 บ่งบอกถึงความเป็นกรด ในขณะที่ pH ที่มากกว่า 7 แสดงถึงความเป็นด่าง

ค่าพีเอช (pH) เป็นตัววัดปริมาณสัมพัทธ์ของไฮโดรเจนและไฮดรอกซิลไอออนอิสระในน้ำ น้ำที่มีไฮโดรเจนไอออนอิสระมากกว่าจะเป็นกรด ในขณะที่น้ำที่มีไฮดรอกซิลไอออนอิสระมากกว่านั้นเป็นด่าง

ความสมดุลของค่าพีเอชที่ดีต่อสุขภาพมีบทบาทสำคัญในความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ แพทย์และนักวิทยาศาสตร์มักจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ระดับพีเอชหรือระดับไฮโดรเจนที่เป็นไปได้ในร่างกายของคุณนั้นพิจารณาจากอาหารและเครื่องดื่มที่คุณกิน

ความหมาย pH

ค่า pH ถูกมองว่าเป็นตัวย่อของพลังของไฮโดรเจน-หรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในของเหลว (p ย่อมาจาก Power และ H ย่อมาจากไฮโดรเจน)

คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ของค่าพีเอช นั้นใช้งานง่ายน้อยกว่าเล็กน้อย แต่โดยทั่วไปมีประโยชน์มากกว่า โดยระบุว่า pH เท่ากับค่าลอการิทึมลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+)

pH = -log [H+]

วิธีวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

มีหลายวิธีในการวัดค่า pH ได้แก่

  1. เครื่องวัดค่า pH Meter
  2. ตัวบ่งชี้กรดเบสเปลี่ยนสีตามค่า pH เช่นกระดาษลิตมัส

1.วิธีการที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่องวัดพีเอช

เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดการทำงานของไฮโดรเจน-ไอออนในสารละลายที่เป็นน้ำ ซึ่งบ่งชี้ความเป็นกรดหรือด่างที่แสดงเป็น pH

ซึ่งเครื่องวัดจะวัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรด pH กับอิเล็กโทรดอ้างอิง เครื่องวัดถูกใช้งานหลากหลายตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ

นอกเหนือจากการวัด pH ในน้ำ ของเหลว แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้เราสามารถวัดค่า pH ในของกึ่งแข็งเช่นอาหาร เนื้้อสัตว์ ดินและผิวหนัง ได้อย่างแม่นยำ

HI99165

พีเอชมิเตอร์คุณภาพสูง

ดูรายละเอียดเครื่องมือวัดค่าพีเอช คุณภาพสูงที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือกตรวจวัดน้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ พริกแกง ผิวหนัง และดิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องมือวัด pH Meter คุณภาพสูง

2.ตัวบ่งชี้กรด-เบสเปลี่ยนสี

เช่นกระดาษลิตมัสและกระดาษวัดค่า pH ใช้สำหรับการวัดที่รวดเร็วและไม่แม่นยำ เหล่านี้เป็นแถบกระดาษที่มีสีเป็นตัวบ่งชี้สเกลค่ากรด-ด่าง

MN92125

กระดาษวัดและทดสอบกรด-ด่าง

ดูรายละเอียดกระดาษวัดกรด-ด่าง คุณภาพสูงที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

สินค้าคุณภาพสูงจากเยอรมัน พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis

กระดาษลิตมัสทดสอบ pH

ความสำคัญของ pH

สิ่งมีชีวิตสามารถคงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชในช่วงแคบๆ เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงพีเอชเพิ่มเติมใดๆ อาจทำให้การใช้ชีวิตยากขึ้น ตัวอย่างเช่นในกรณีของฝนกรด ค่าพีเอชของน้ำจะน้อยกว่า 7 เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำ ค่า pH ของน้ำในแม่น้ำจะต่ำลง ซึ่งทำให้การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในน้ำยากขึ้น

เรารู้ว่ากระเพาะอาหารของเรามีกรดไฮโดรคลอริกซึ่งช่วยในการย่อยอาหาร เมื่อกระเพาะอาหารผลิตกรดไฮโดรคลอริกมากเกินไปในระหว่างอาหารไม่ย่อย เราจะรู้สึกเจ็บปวดและระคายเคืองมาก ดังนั้นเราจึงใช้ยาลดกรดหรือยาลดกรดซึ่งเพิ่มค่า pH ของกระเพาะอาหารที่เป็นกรดและทำให้อาการปวดลดลง

แบคทีเรียที่มีอยู่ในปากของเราบางครั้งลดค่าพีเอชของปากของเราโดยการผลิตกรดผ่านการย่อยสลายของอนุภาคอาหาร ดังนั้นเราจึงได้รับคำแนะนำให้ทำความสะอาดปากของเราด้วยยาสีฟัน (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นด่าง) เพื่อป้องกันการสลายตัวโดยการรักษาค่า pH

เรารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากในกรณีที่ถูกผึ้งต่อยเนื่องจากผึ้งฉีดกรดเมทาโนอิกผ่านเหล็กไนของมัน ดังนั้น โดยทั่วไปเราจึงควรทาเบกกิ้งโซดาหรือเบสอ่อนลงบนผิวหนัง เนื่องจากจะช่วยในการรักษาค่า pH ของผิว