รู้จักเทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม (Needle thermometer)

เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็ม

เทอร์โมมิเตอร์โพรบแบบเข็ม (Needle thermometer) หรือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบเจาะทะลุ เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากมีโพรบปลายแหลมทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในเนื้อสัตว์ ไส้กรอก ชีส มะเขือเทศ ฯลฯ ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเกษตรกรรม ในโรงเบียร์ และในห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กและรวดเร็วเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติ

และเป็นที่นิยมในงาน HVAC การทำความร้อน/การปรับอากาศ หรือการวัดกระบวนการและท่อระบายอากาศได้ด้วยโพรบเจาะแบบยาว สามารถตรวจวัดอากาศ ก๊าซ ของเหลว และสารพลาสติกได้ ในภาคส่วนอาหาร (HACCP) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบโพรบใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิแกนของเนื้อสัตว์หรืออาหารอื่นๆ รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน

สินค้าเทอร์โมมิเตอร์เข็มรุ่นแนะนำ

Original price was: ฿3,200.00.Current price is: ฿2,700.00.
Original price was: ฿3,200.00.Current price is: ฿2,700.00.

ความแม่นยำของเทอร์โมมิเตอร์

ในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ‘การสอบเทียบ’ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือไปจนถึงการจัดทำเอกสาร

โดยทั่วไปแล้วการสอบเทียบเทอร์มอมิเตอร์ด้วยห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ มีการอธิบายไว้ในมาตรฐาน ISO [International Organization for Standardization]

สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO17025) การตรวจสอบขั้นกลางคือการดำเนินการที่ผู้ใช้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือวัดยังคงเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ปัจจัยต่างๆ อาจทำให้เครื่องวัดสูญเสียความแม่นยำ

ตัวอย่างเอกสารรับรองความแม่นยำ Certificate of Calibration