pH meter หลักการทำงาน

pH meter หลักการ

เครื่องวัดค่า pH meter ใช้เพื่อวัดค่าความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือสารละลาย โดยขออธิบายเพิ่มเติม ค่า pH คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย

สารละลายใดที่มีไอออน H+ มากกว่าจะเป็นกรด ในขณะที่สารละลายที่มี OH- ไอออนมากกว่าจะเป็นด่าง โดยที่ค่า pH ของสารละลายมีตั้งแต่ 1 ถึง 14 pH

สารละลายที่มีค่า pH 1 จะเป็นกรดสูงและสารละลายที่มีค่า pH 14 จะเป็นด่างในระดับสูง ความเป็นกรดและด่างของสารละลายใดๆ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) และไฮดรอกซิลไอออน (OH-) ตามลำดับ สารละลายที่เป็นกลางเนื่องจากน้ำบริสุทธิ์มีค่า pH 7

เครื่องวัดค่า pH ใช้เพื่อหาค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

หลักการของ pH meter

เครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่วัดการทำงานของไฮโดรเจน-ไอออนในสารละลาย ซึ่งบ่งชี้ความเป็นกรดหรือความเป็นด่าง (ความเป็นด่าง) ที่แสดงเป็นค่า pH

หลักการคือเครื่องวัดค่า pH จะวัดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรด pH กับอิเล็กโทรดอ้างอิง ค่าที่วัดได้ในหน่วยมิลลิโวลท์ (mV) และเครื่องวัดจะปรับเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้านี้ไปเป็นค่า pH

หลักการของ pH meter

แรงดันไฟฟ้าของ pH 7 ซึ่งเป็นค่าในอุดมคติที่วัดได้ที่ 0 mV และที่ 0 pH จะไดแรงดันไฟฟ้าเป็น +414.12 mV และที่ 14 pH จะเท่ากับ -414.12 mV

ความสัมพันธ์ pH และ mV

เพื่อความเช้าใจมากขึ้นแนะนำให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของ Offset และ Slope ของ pH

รู้และเข้าใจค่า offset pH meter คือ

มีหลายอุตสาหกรร[...]

ค่า slope pH meter

รู้จักค่า Slope[...]

ชนิดของ pH meter

โดยทั่วไปแล้ว pH meter มี 3 ประเภทหลัก

แบบปากกา

เป็นเครื่องมือขนาดพกพาและเป็นเครื่องวัดค่า pH ที่ถูกที่สุด ได้รับการออกแบบมาโดยรวมหัววัดและส่วนแสดงผลดเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้มีขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและใช้งานในขณะเดินทาง

มีการใช้งานมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การปลูกพืชไร้ดิน การผลิตอาหาร และการบำรุงรักษาสระว่ายน้ำหรือสปา

แบบปากกา

แบบใช้มือถือสำหรับงานภาคสนาม

เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ทนทานกว่า กันน้ำกันฝุ่น เครื่องวัดพีเอชกลุ่มนี้จะมีโพรบแยกออกมาจากหน่วยแสดงผล (โพรบมีความยาวประมาณ 3 -6 เมตร) เพื่อสะดวกในการจุ่มวัดในแหล่งน้ำเช่นแม่น้ำ ลำคลอง เป็นต้น

เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนามเช่นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมใช้ในการศึกษาภาคสนาม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเกษตร และการบำบัดน้ำ

แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop)

เครื่องวัดแบบตั้งโต๊ะเป็นเครื่องวัดค่า pH ที่แม่นยำสูงที่สุดในสามประเภท สามารถใช้งานแบบตั้งโต๊ะหรือติดผนังได้ โดยทั่วไปแล้วมีระดับความแม่นยำสูงสุด ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพและในห้องปฏิบัติการ

นิยมใช้ในโรงงานแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการ การรับประกันคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบน้ำ และห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

แบบตั้งโต๊ะ Benchtop

pH meter สำหรับงานเฉพาะด้าน

นอกจากการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ยังมี pH meter ที่ออกแบบมาสำหรับงานเฉพาะด้านเช่นวัดในอาหาร ดิน เนื้อสัตว์และผิวหนัง เครื่องมือกลุ่มนี้หัววัดจะได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำคัญ

pH-818M แบรนด์ Smart Sensor หัววัดออกแบบมาสำหรับการวัดสารกึ่งแข็ง เช่นครีม เครื่องสำอาง และการผลิตอาหารและการแปรรูปเช่นผลไม้ ผัก ขนมปัง เจล เนื้อสัตว์ 

 • ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH
 • ความละเอียด 0.01 pH
 • ความแม่นยำ ± 0.05 pH
 • มีใบรับรอง Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
ดูรายละเอียด PH818M

HI981036 สำหรับวัดกรด-ด่างเนื้อสัตว์ พริกแกงและอาหาร หัววัดทำจาก Polyvinylidene fluoride (PVDF) ซึ่งเป็นพลาสติกเกรดสำหรับอาหารและทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อรา

 • ย่านการวัด pH : 0.0 ~ 14.0 pH
 • ความละเอียด 0.1 pH
 • ความแม่นยำ ± 0.2 pH
 • มีใบรับรองการสอบเทียบ Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
ดูรายละเอียด HI981036

HI981037 สำหรับวัดค่า pH ของผิวหนังและหนังศีรษะเป็นเครื่องวัดคุณภาพสูง ราคาถูก

 • ย่านการวัด pH : 0.00 ~ 12.00 pH
 • ความละเอียด 0.01 pH
 • ความแม่นยำ ± 0.05 pH
 • มีใบรับรอง Certificate จากโรงงานผู้ผลิต
ดูรายละเอียด HI981037

การประยุกต์ใช้เครื่องวัดค่า pH

 • ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อกำหนด pH ของดิน
 • นอกจากนี้ยังใช้เพื่อทดสอบคุณภาพน้ำดื่มและสระว่ายน้ำของเทศบาล
 • ใช้เพื่อวัดค่า pH ของสารละลายในธุรกิจเคมีและเภสัชกรรมจำนวนมาก
 • เครื่องวัดค่า pH ยังใช้ในธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์นม เช่น ชีส นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต

ข้อดีของเครื่องวัดค่า pH

 • ให้ความแม่นยำสูง
 • ต้องการพื้นที่น้อยลงในการติดตั้ง
 • มีความน่าเชื่อถือสูงและต้นทุนต่ำ

ข้อเสียของเครื่องวัดค่า pH

 • เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต้องการการดูแลรักษา