รู้และเข้าใจค่า offset pH meter คือ

ค่า offset ph meter คือ

มีหลายอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการใช้เครื่องวัดค่า pH ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการ ค่า offset และ Slope ของ pH meter มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของหัววัด pH อิเล็กโทรด เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมให้ศึกษาหลักการทำงานของ pH meter

หลักฐานการทำงาน

ออฟเซ็ต (Offset) คือการอ่านค่า mV ของอิเล็กโทรดเมื่อจุ่มลงในบัฟเฟอร์ pH 7 ออฟเซ็ตตามทฤษฎีคือ 0 mV อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงค่าที่ได้ไม่เป็นเช่นนั้น ค่าที่ยอมรับได้ของออฟเซ็ตไม่ควรเกิน ±30 mV

ความชันของอิเล็กโทรดคำนวณโดยการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง mV ระหว่างบัฟเฟอร์ pH ที่แตกต่างกันสองแบบ โดยการหารความแตกต่างของ mV ด้วยการเปลี่ยนแปลงในหน่วย pH ผู้ใช้จะได้ความชันที่แท้จริงของอิเล็กโทรด

หากผู้ใช้แบ่งความชันของอิเล็กโทรดด้วยความชันตามทฤษฎีที่ 59.16 mV แล้วคูณด้วย 100 พวกเขาจะได้เงื่อนไขเปอร์เซ็นต์โดยรวมของอิเล็กโทรด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของ % Slope

กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง mV และค่า pH

กราฟความสัมพันธ์

การแก้ปัญหาค่า Offset ของหัววัด

  • หากจุ่มหัววัดลงในบัฟเฟอร์ pH 7 ค่าที่วัดได้เกิน ±30 mV ในเบื้องต้นให้แก้ปัญหาโดยการทำความสะอาดหัววัดด้วยน้ำยา Cleaning โดยลองแช่โพรบในน้ำยาทำความสะอาด ประมาณ 30 นาที
  • หลังจากทำแช่ในน้ำยา Cleaning แล้วให้ทำการปรับเทียบเครื่องวัด pH meter ใหม่อีกครั้งดูรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการ Calibrate

เครื่องวัด pH รุ่นใหม่จำนวนมากจะแสดงค่า % Slope และค่าออฟเซ็ตในหน้าจอข้อมูลของเครื่องวัด pH แบรนด์ Hanna คุณลักษณะนี้ให้ตัวบ่งชี้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการสอบเทียบตามค่าออฟเซ็ตและความชันก่อนหน้า ช่วยให้ผู้ใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณสนใจเครื่องมือคุณภาพสูงดูรายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องวัด pH meter

อุปกรณ์แนะนำ

HI7061L สำหรับทำความสะอาดหัววัด pH ORP

สำหรับทำความสะอาดหัววัด pH และ ORP ใช้งานโดยการแช่โพรบในน้ำยานี้ประมาณ 30 นาที

  • Application: General Purpose
  • Size: 500 mL
ดูรายละเอียด HI7061L