เครื่องวัด Brix

เครื่องวัด Brix

เครื่องวัด Brix เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำตาลของสารละลาย การเพิ่มปริมาณน้ำตาลจะทำให้ดัชนีการหักเหของแสงเพิ่มขึ้น โดยการส่งผ่านแสงผ่านตัวอย่างและการวัดการหักเหของแสง ปริมาณที่แสงโค้งงอ สามารถวัดปริมาณน้ำตาลได้

เครื่องวัดการหักเหของแสงบริกซ์ถูกสอบเทียบโดยใช้มาตราส่วนบริกซ์ โดยที่ค่าหนึ่งองศาบริกซ์ (°Bx) เท่ากับ 1% ซูโครสโดยมวล

เครื่องวัดความหวานรุ่นแนะนำ วัดความหวานแบบดิจิตอล วัดความหวานผลไม้

เพื่อความเข้าใจมากขึ้นในการวัด Brix เราแนะนำให้คุณดูวิดิโอนี้เพิ่มเติมคะ

เครื่องวัด Brix เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในการวัดปริมาณน้ำตาลของสารละลาย การเพิ่มปริมาณน้ำตาลจะทำให้ดัชนีการหักเหของแสงเพิ่มขึ้น โดยการส่งผ่านแสงผ่านตัวอย่างและการวัดการหักเหของแสง ปริมาณที่แสงโค้งงอ สามารถวัดปริมาณน้ำตาลได้

เครื่องวัดการหักเหของแสงบริกซ์ถูกสอบเทียบโดยใช้มาตราส่วนบริกซ์ โดยที่ค่าหนึ่งองศาบริกซ์ (°Bx) เท่ากับ 1% ซูโครสโดยมวล

ประโยชน์ของเครื่องวัด Brix

เครื่องวัดบริกซ์ (Brix) ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในสารละลายของเหลวเช่น เครื่องดื่ม ไวน์ หรือน้ำผลไม้ เป็นวิธีการวัดซูโครสอย่างรวดเร็ว (% โดยน้ำหนัก) ในของเหลวบางชนิด สามารถใช้ได้ไม่เฉพาะในห้องปฏิบัติการหรือในสถานประกอบการเท่านั้น แต่ยังใช้ในบ้านเรือนสำหรับการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเครื่องดื่มและน้ำเชื่อมที่ผลิตเองได้อย่างแม่นยำ

ค่า Brix เป็นพารามิเตอร์หลักที่ระบุคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เครื่องวัดการหักเหของแสง Brix สำหรับผู้ผลิตไวน์ ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของซูโครส แก่ผู้ใช้และด้วยเหตุนี้จึงระบุระดับความเข้มข้นของน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่ม

อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้เครื่องวัดนี้คือการผลิตไวน์ กระบวนการผลิตไวน์ต้องมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอน และแม้แต่วัสดุที่ไม่ผ่านการหมักองุ่นก็ต้องได้รับการทดสอบด้วยความช่วยเหลือของเครื่องวัดนี้เพื่อให้กระบวนการหมักอยู่ภายใต้การควบคุมกลายเป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ยังช่วยในการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและกำหนดวัตถุแห้งในผลิตภัณฑ์รวมถึงความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ผู้ผลิตไวน์มืออาชีพอาจกำหนดความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในไวน์ในอนาคต

ประเภทของเครื่องวัด Brix

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบส่องกล้อง

ช่วยให้วัดความเข้มข้นของตัวอย่างของเหลวและกึ่งของแข็งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำงานบนหลักการมุมวิกฤตที่เลนส์และปริซึมฉายเส้นเงาลงบนเรติเคิลแก้วขนาดเล็กภายในเครื่องมือ ซึ่งจะมองผ่านเลนส์ใกล้ตาแบบขยาย

Brix refractometer

เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอล

แบบดิจิตอลทำงานโดยใช้หลักการมุมวิกฤตเช่นเดียวกับแบบส่องกล้อง ความแตกต่างคือแสงจาก LED จะโฟกัสที่ด้านล่างหรือองค์ประกอบปริซึม เมื่อตัวอย่างของเหลวถูกนำไปใช้กับพื้นผิวการวัดของปริซึม แสงบางส่วนจะถูกส่งผ่านสารละลายและสูญเสียไป ในขณะที่แสงที่เหลือจะสะท้อนไปยังอาร์เรย์ของโฟโตไดโอดทำให้เกิดเส้นเงา

เมื่อเครื่องมือกำหนดตำแหน่งของเส้นเงาโดยอัตโนมัติแล้ว ซอฟต์แวร์ภายในจะเชื่อมโยงตำแหน่งกับดัชนีการหักเหของแสงและแสดงการอ่านข้อมูลดิจิทัล

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID