Atago รุ่น MASTER-10M วัดบริกซ์ Brix 0-10% Brix สเกล 0.1 บริกซ์ พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

Original price was: ฿9,360.00.Current price is: ฿7,800.00.

MASTER-10M เครื่องวัดบริกซ์แบบพกพาใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้ อาหารและอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง

  • ย่านการวัดความหวาน 0.0 ถึง 10.0% Brix
  • ความถูกต้อง Brix + or – 0.2 percent at 10 to 30 C
  • ความละเอียด Brix + or – 0.1 percent
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID