RHB-10ATC เครื่องวัดบริกซ์ Brix ความหวาน 0-10%Brix สเกลต่ำสุด 0.1Brix คุณภาพสูง มีความทนทาน

฿2,500.00

RHB-10ATC นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ

  • ย่านการวัด 0-10%Brix
  • ATC 10-30 องศาเซลเซียส
  • สเกลต่ำสุด 0.1%Brix
  • ความแม่นยำ 0.1%
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์