HI96811 เครื่องวัดบริกซ์ (ความหวาน) ขององุ่น ไวน์ น้ำผลไม้ ย่านวัด 0-50% Brix แม่นยำ ±0.2% มาตรฐาน IP65 มีใบรับรอง (Certificate)

Original price was: ฿18,000.00.Current price is: ฿14,500.00.

HI96811 สำหรับวัดความหวานของไวน์ น้ำผลไม้ และองุ่น เนื่องจากส่วนใหญ่ของน้ำตาลในน้ำองุ่นเป็นฟรุกโตส (Fructose) และกลูโคส (Glucose) ดังนั้นค่าจากการวัดบางครั้งจะเรียกว่า “Apparent Brix”

  • ย่านวัดความหวาน 0 to 50% Brix
  • ย่านวัดความละเอียด 0.1% Brix
  • ความถูกต้อง (@25ºC/77ºF) ±0.2% Brix
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID