HI96803 เครื่องวัดน้ำตาลกลูโคส Glucose Refractometer ย่านวัด 0-85% ความถูกต้อง ±0.2% พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จาก USA

Original price was: ฿19,152.00.Current price is: ฿14,500.00.

HI96803 ใช้วัดปริมาณน้ำตาลกลูโคส Glucose เป็น % ของน้ำหนัก (%W/W) ออกแบบมาอย่างดีกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP65 เหมาะสำหรับการวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคสในเครื่องดื่มให้พลังงาน พุดดิ้ง นมถั่วเหลือง

  • ย่านการวัดความหวาน 0 to 85% mass (% w/w glucose)
  • ความละเอียด 0.1% mass
  • ความถูกต้อง (@25ºC) ±0.2% mass
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID