Atago รุ่น MASTER-53M เครื่องวัดบริกซ์ Brix 0-53%Brix สเกล 0.5% Brix พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

฿6,600.00

Atago รุ่น MASTER-53M Brix แบบพกพา และการปรับเทียบจะปรับด้วยสกรู ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ

  • ย่านการวัดความหวาน 0.0 ถึง 53.0% Brix
  • ความถูกต้อง Brix + or – 0.2 % at 10 to 30C
  • ความละเอียด Brix + or – 0.5 %
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์