Atago รุ่น MASTER-3M เครื่องวัดความหวาน Brix 58-90%Brix สเกลต่ำสุด 0.2%Brix พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration จากญี่ปุ่น

฿6,000.00

Atago รุ่น MASTER-3M ใช้ในอุตสาหกรรมการวัดความเข้มข้นของน้ำตาล เบียร์ ผักผลไม้และอื่นๆ ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความเข้มข้นของนมถั่วเหลือง

  • ย่านการวัด 58.0 ถึง 90.0% Brix
  • ความถูกต้อง  Brix + or – 0.2 %
  • สเกลต่ำสุด 0.2 Brix
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID