การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมต่างๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อกระบวนการ วัสดุ และสิ่งมีชีวิต ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่เน้นถึงความสำคัญของการวัดอุณหภูมิในการตั้งค่าต่างๆ

การทำความเข้าใจและการควบคุมอุณหภูมิมีส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสำเร็จโดยรวมของกระบวนการและการใช้งานต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไป ความสำคัญของการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำยังคงเพิ่มขึ้นในหลากหลายสาขา

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ

มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการวัดอุณหภูมิหลากหลายรูปแบบ คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆ และเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะกับคุณที่สุด

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

วัดอุณหภูมิรุ่นแนะนำ

เทอร์มอมิเตอร์

เทอร์มอมิเตอร์

ตรวจอุณหภูมิอาหาร

ตรวจอุณหภูมิอาหาร

แบบอินฟราเรด

แบบอินฟราเรด

วัดอุณหภูมิอากาศ

วัดอุณหภูมิอากาศ

เทอร์มอสแกน

เทอร์มอสแกน

เนื่องจากมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหลายชนิดดั้งนั้นในบทความนี้ขออธิบายวิธีการใช้งานเพียง 2 ชนิดได้แก่ชนิดโพรบและชนิดอินฟราเรดซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุด

คำแนะนำการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบโพรบ

การใช้เทอร์มอมิเตอร์แบบโพรบนั้นมีขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดที่แม่นยำ

เครื่องวัดแบบโพรบเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการปรุงอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร และในห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำการใช้งานโดยละเอียดมีดังนี้

 1. เปิดเทอร์โมมิเตอร์: หากเครื่องวัดของคุณมีสวิตช์เปิด/ปิด ให้เปิดเครื่อง บางรุ่นอาจเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อกางหรือยืดหัววัดโพรบออกใส
 2. ใส่โพรบลงในวัตถุที่จะวัด: ใส่โพรบเข้าไปในสารหรือวัสดุที่คุณกำลังวัดอย่างระมัดระวัง ควรกดโพรบลงในส่วนที่หนาที่สุดของวัตถุที่ต้องการวัด
 3. ความลึก: ใส่โพรบให้มีความลึกที่เหมาะสม ในการใช้งานด้านอาหาร ควรวางส่วนตรวจจับของโพรบไว้ตรงกลางอาหาร ระวังอย่าให้โพรบสัมผัสกับกระดูกหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่อาจอ่านค่าได้ไม่ถูกต้อง
 4. รอค่าอุณหภูมินิ่ง เสถียร: รอสักครู่เพื่อให้อุณหภูมิคงที่ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปรุงอาหารที่อุณหภูมิภายในอาหารอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เท่ากัน
 5. อ่านอุณหภูมิ: เมื่ออุณหภูมิคงที่แล้ว ให้อ่านอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าปัด โดยทั่วไปแล้วรุ่นที่มีหน้าจอดิจิทัลจะมีจอแสดงผลที่ชัดเจนและอ่านง่าย
 6. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ: หลังการใช้งาน ให้ทำความสะอาดหัววัดให้สะอาดด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ และฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เพื่อความปลอดภัยของอาหาร
 7. การสอบเทียบ (หากจำเป็น): ปรับเทียบเครื่องวัดเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำ การสอบเทียบอาจจำเป็นเมื่อเวลาผ่านไปหรือหลังจากสัมผัสกับสภาวะอุณหภูมิที่รุนแรง ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการสอบเทียบ

คำแนะนำการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

การใช้เครื่องวัดแบบอินฟราเรดหรือที่เรียกว่าเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับใช้วัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง

คำแนะนำทีละขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เปิดเครื่องวัดอุณหภูมิ: กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องวัด บางรุ่นเปิดอัตโนมัติเมื่อกดไกปืน
 2. เล็งเทอร์โมมิเตอร์: ชี้เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดไปที่พื้นผิวที่คุณต้องการวัด เป้าหมายควรอยู่ภายในย่านการวัด
 3. ปรับการแผ่รังสี (หากจำเป็น): บางรุ่นสามารถให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน Emissivity ตามวัสดุที่คุณกำลังวัดได้ การแผ่รังสีคือการวัดประสิทธิภาพของพื้นผิวที่ปล่อยรังสีความร้อนออกมา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การแผ่รังสีความร้อน Emissivity
 4. ยืนอยู่ในระยะทางที่เหมาะสม: รักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างเครื่องวัดกับพื้นผิวเป้าหมาย ระยะทางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 2-3 นิ้วถึง 2-3 ฟุต โปรดดูระยะทางที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้
 5. กดทริกเกอร์ค้างไว้: คุณต้องกดปุ่มทริกเกอร์ค้างไว้ขณะเล็งไปที่เป้าหมาย เพื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์อินฟราเรด และเครื่องวัดจะเริ่มวัดอุณหภูมิ
 6. สังเกตการวัด: ขณะกดไกปืน ให้เล็งเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดไปที่พื้นผิวเป้าหมาย และสังเกตการอ่านค่าอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ บางรุ่นสามารถอ่านค่าได้ทันที ในขณะที่บางรุ่นอาจใช้เวลาสักครู่เพื่อทำให้เสถียร
 7. ปล่อยทริกเกอร์: ปล่อยปุ่มทริกเกอร์เพื่อหยุดการวัด เทอร์โมมิเตอร์บางชนิดอาจยังคงแสดงอุณหภูมิที่วัดได้ล่าสุดต่อไปในระยะเวลาสั้นๆ
 8. บันทึกอุณหภูมิ: หากจำเป็น ให้บันทึกการอ่านค่าอุณหภูมิเพื่อใช้อ้างอิง บางรุ่นอาจมีฟังก์ชัน “ค้างค่า” ซึ่งช่วยให้คุณอ่านอุณหภูมิที่แสดงไว้เพื่อให้บันทึกได้ง่าย

ความแม่นยำของเครื่องวัดอุณหภูมิ

คุณลักษณะพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความแม่นยำ เครื่องวัดที่ไม่แม่นยำถูกต้องนำไปสู่การตัดสินใจโดยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรุงอาหาร สุขภาพ การผลิต หรือกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิวิกฤติ และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นของพลาสติก ปฏิกิริยาของสารเคมี ความปลอดภัยของอาหาร หรือความนุ่มของเนื้อสัตว์

ความแม่นยำสามารถตรวจสอบได้จากใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)

ตัวอย่างใบรับรองการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)

สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID