ระดับเสียงเดซิเบล (dB) ปกป้องสุขภาพการได้ยินของคุณ

ระดับเสียงเดซิเบล

เดซิเบล (dB) คือหน่วยที่ใช้วัดความเข้มของเสียง ระดับเดซิเบลนั้นค่อนข้างแปลกเพราะหูของมนุษย์นั้นไวอย่างไม่น่าเชื่อ หูของคุณได้ยินทุกอย่างตั้งแต่ปลายนิ้วของคุณถูเบาๆ บนผิวของคุณ ไปจนถึงเสียงเครื่องยนต์ไอพ่นที่ดัง ในแง่ของกำลัง เสียงของเครื่องยนต์ไอพ่นมีพลังมากกว่าเสียงที่ได้ยินน้อยที่สุดประมาณ 1,000,000,000,000 เท่า นั่นคือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่

ในระดับเดซิเบลเสียงที่ได้ยินน้อยที่สุด (ใกล้ความเงียบทั้งหมด) คือ 0 dB เสียงที่ทรงพลังกว่า 10 เท่าคือ 10 เดซิเบล เสียงที่ทรงพลังมากกว่าความเงียบทั้งหมด 100 เท่าคือ 20 เดซิเบล เสียงที่ทรงพลังมากกว่าความเงียบทั้งหมด 1,000 เท่าคือ 30 เดซิเบล ต่อไปนี้เป็นเสียงทั่วไปและระดับเดซิเบล

ระดับความดังแหล่งกำเนิดเสียง
140dBAเสียงเครื่องบินเจท
120dBAรู้สึกไม่สบายในการได้ยิน
110dBAรถจักรยานยนต์
100dBAเสียงที่เกิดจากสว่านลม
90dBAการจราจรรถไฟใต้ดิน
80dBAคนตะโกน
74dBAรถวิ่งผ่าน
60dBAสนทนาอย่างเงียบๆ
50dBAครัวเรือนทั่วไป
40dBAห้องสมุด
30dBAกระซิบ
20dBAใบไม้ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบ
0dBAเกณฑ์การได้ยิน

ระดับเสียงเดซิเบลที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

เสียงที่ดังเกิน 70 เดซิเบลเป็นเวลานานอาจเริ่มทำลายการได้ยินของคุณ เสียงดังเกิน 120 เดซิเบลอาจเป็นอันตรายต่อหูของคุณทันที กฎหมายเกี่ยวกับเสียงดังมีดังต่อไปนี้

เสียงดังในที่พักอาศัย

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้กําหนดมาตรฐานระดับเสียงเดซิเบลโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

 • ค่าระดับเสียงเดซิเบลสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ dB (A)
 • ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ dB (A)

เสียงดังในการทำงาน

กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ

 1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 dB(A)
 2. ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 dB(A)
 3. ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 dB(A)
 4. นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 dB(A) ไม่ได้

การป้องกันตัวเองจากระดับเดซิเบลที่เป็นอันตราย

การสัมผัสกับระดับเสียงเดซิเบลสูงเป็นระยะเวลานานสามารถนำไปสู่ความเสียหายทางการได้ยินและปัญหาสุขภาพอื่นๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากระดับเดซิเบลที่เป็นอันตราย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการ:

 • จำกัดการสัมผัสเสียงดัง: หากคุณรู้ว่าจะต้องสัมผัสกับเสียงดัง เช่น ในคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬา ให้พยายามจำกัดเวลาในการสัมผัส หยุดพักบ่อยๆ เพื่อให้หูของคุณมีโอกาสพักและฟื้นตัว
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน: เมื่อคุณรู้ว่าจะต้องได้ยินเสียงดัง ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เช่น ที่อุดหูหรือหูฟังตัดเสียงรบกวน วิธีนี้สามารถช่วยลดความเข้มของเสียงและป้องกันความเสียหายต่อการได้ยินของคุณ
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย: หากเป็นไปได้ ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากแหล่งกำเนิดเสียงดัง เช่น ลำโพงหรือเครื่องจักร วิธีนี้จะช่วยลดความเข้มของเสียงที่คุณได้รับ
 • ตรวจสอบระดับเสียงของคุณ: หากคุณทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องสัมผัสกับเสียงดัง เช่น การก่อสร้างหรือการผลิต ให้ตรวจสอบระดับเสียงรอบตัวคุณ ใช้เครื่องวัดระดับเสียงเพื่อวัดระดับเดซิเบลและทำตามขั้นตอนเพื่อลดการรับแสงหากจำเป็น
 • พักหูของคุณ: หลังจากสัมผัสกับเสียงดัง ให้หูของคุณมีโอกาสพักและฟื้นตัว หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาอย่างน้อย 16 ถึง 18 ชั่วโมงเพื่อให้หูของคุณได้พักฟื้นเต็มที่

โปรดจำไว้ว่า สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อปกป้องสุขภาพการได้ยินของคุณ แม้แต่การสัมผัสระดับเสียงที่มีเดซิเบลสูงในระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทำให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวร ดังนั้นควรดำเนินการเพื่อลดการสัมผัสระดับเสียงที่เป็นอันตราย

เครื่องวัดเดซิเบล (Decibel) รุ่นแนะนำ

สามารถวัดระดับเสียงโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบโรงงาน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงพยบาลและถนน ฯลฯ

 1. ย่านวัดที่ 30dBA~130dBA
 2. ความถูกต้อง ± 1.5 dB
 3. ความละเอียด 0.1dB
 4. IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
ดูรายละเอียดเครื่องวัดเสียง