ประโยชน์ของ pH meter รู้และเข้าใจข้อดีและข้อเสีย

pH meter ประโยชน์

pH meter คือเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์โดยมีประโยชน์คือใช้วัดค่าพีเอช (pH) หรือค่ากรด-ด่างของสารละลาย โดยใช้หัววัดอิเล็กโทรด (pH Electrode) ซึ่งมักจะเป็นแก้วซึ่งทำหน้าที่้วัดไอออนในสารละลาย

การวัดค่า pH มีความสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธีได้แก่เครื่องวัดค่า pH และกระดาษวัดค่า pH แต่เครื่องวัดจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและตอบโจทย์ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบสี เนื่องจากให้ผลลัพธ์จะแสดงบนจอแสดงผลแบบดิจิตอลที่อ่านได้

ประโยชน์ของเครื่องวัดค่า pH ได้แก่:

การวัดค่า pH มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม อาหาร ยา การเกษตรสำหรับการประเมินดิน พืชผลที่สำคัญต้องการสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง ดังนั้นการวัดค่า pH จึงมีความจำเป็นและเป็นที่นิยมใช้ในงานด้านต่างๆ ดังนี้

 • ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นม เช่น ชีส นมเปรี้ยว โยเกิร์ต เป็นต้น
 • สำหรับอุตสาหกรรมเคมีและยา
 • กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตผงซักฟอก
 • การตรวจสอบระดับ pH เป็นสิ่งสำคัญในโรงบำบัดน้ำและเครื่องกรองน้ำ RO
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 

แม้ว่านี่จะไม่ใช่รายชื่ออุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างละเอียด แต่ก็ชัดเจนว่าเครื่องวัดค่า pH เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวิทยาศาสตร์และมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเรา

ตัวอย่างเช่นสามารถใช้วัดระดับความเป็นกรดในน้ำเสีย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ใช้เพื่อวิเคราะห์ค่า pH ที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ เกรดอาหารและผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพ หรือสามารถใช้เพื่อประเมินความเป็นกรด/ด่างของยาในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

ข้อดีของเครื่องวัดค่า pH:

 • เป็นการวัดค่า pH ที่ง่ายและรวดเร็ว
 • ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและให้ค่า pH ที่แม่นยำ
 • ครอบคลุมช่วง pH ที่เป็นกรดและด่าง (pH -2 ถึง 14)
 • ผู้ใช้สามารถสอบเทียบด้วยสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐาน (pH 7.01, pH 4.01 และ pH 10.01)
 • ข้อดีเพิ่มเติมของเครื่องวัดค่า pH คือแบบพกพา
 • เมื่อเทียบกับการอ่านแถบสีหรือตัวบ่งชี้ค่า pH เครื่องวัดค่า pH จะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมาก

 

ข้อเสียของเครื่องวัดค่า pH:

 • คราบสกปรกบนหัววัดอิเล็กโทรดทำให้ความแม่นยำลดลง
 • ต้องการการดูแลรักษาเช่นทำความสะอาดและการสอบเทียบ
 • ต้องใช้สารละลายบัฟเฟอร์พิเศษในการสอบเทียบ
 • หัววัดมีความเป็นไปได้ที่จะแตกหักเนื่องจากเปราะบาง

หลักการทำงานพื้นฐาน

หลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องมือนี้คือหัววัด Electrode จะวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองคือระหว่างอิเล็กโทรดแก้วและอิเล็กโทรดอ้างอิง ซึ่งสัมพันธ์กันระหว่างของแรงดันไฟฟ้านั้นที่เกี่ยวข้องกับค่า pH

หลักฐานการทำงาน

แนะนำบทความเพิ่มเติม

pH meter หลักการทำงาน

เครื่องวั[...]

ค่า slope pH meter

รู้จักค่า[...]

ควรทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องวัดค่า pH ก่อนใช้งาน

เครื่องมือนี้เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่หลักการทำงานของเครื่องวัดจะคล้ายกันมาก ควรทำความเข้าใจก่อนใช้งานเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการวัดที่ไม่จำเป็นและผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

เป็นการดีที่สุดที่จะค้นหาเกี่ยวกับการตั้งค่าจริงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการบำรุงรักษาและการสอบเทียบ

 

บทสรุป:

เครื่องวัดค่า pH เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่า pH ของของเหลวและกึ่งของแข็ง คุณสมบัติของตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อกำหนดความเป็นกรดหรือด่างของสารต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากให้การอ่านค่าที่เชื่อถือได้

เครื่องวัดค่า pH จึงมีประโยชน์มากกว่าตัวบ่งชี้ค่า pH อื่นๆ ที่ใช้ในการกำหนด pH ของของเหลวหรือสารกึ่งของแข็ง