กระดาษลิตมัสคือ

กระดาษลิตมัสคือ

กระดาษลิตมัสคือกระดาษทดสอบกรด-ด่างที่เปลี่ยนสีตามความเป็นกรดของสารละลายที่จุ่มลงไป ให้ผลลัพธ์ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเป็นกรดหรือด่างที่เรียกว่าค่า pH ได้

มาตราส่วน pH อย่างเป็นทางการอยู่ระหว่าง 0 ถึง 14 โดยที่ 0 เป็นกรดมากและ 14 เป็นด่างมาก แถบทดสอบค่า pH บางแถบสามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 14 แต่ก็มีแถบกระดาษลิสมัสรุ่นพิเศษที่สามารถวัดได้เฉพาะกรดหรือสารที่เป็นด่างเท่านั้นในย่านที่เฉพาะเจาะจง

แถบวัดค่า pH เป็นวิธีที่ราคาถูกและค่อนข้างแม่นยำในการวัดค่า pH ของของเหลวใดๆ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ต่างกันไปตามความไวและช่วง pH ที่ออกแบบมาสำหรับ ยิ่งแถบ pH มีความไวมากเท่าใด ช่วงการทำงานก็จะเล็กลงเท่านั้น

Original price was: ฿2,160.00.Current price is: ฿1,800.00.

วิธีการใช้แถบทดสอบ

พิจารณาขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อใช้แถบกระดาษ pH:

  • จุ่มแถบทดสอบ pH ลงในของเหลวที่คุณต้องการวัดเป็นเวลาสองวินาที
  • รอสิบวินาที
  • เปรียบเทียบสีของกระดาษกับแถบสีบนกล่องที่ให้มา
  • ตรวจสอบว่าของเหลวมีสภาพเป็นกรดหรือด่างจากผลลัพธ์ในข้อ 3

สรุปผลภาพรวมวิธีการใช้งาน

ประโยชน์ของ Litmus paper

ค่า pH ที่สมดุลขึ้นอยู่กับความแม่นยำของการวัดค่า pH ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของ:

  • การผลิตทางการเกษตร
  • ฟังก์ชั่นทางชีวภาพ
  • กิจกรรมของจุลินทรีย์
  • พฤติกรรมทางเคมี
  • การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

หากต้องการวัด pH แม่นยำ

ในกรณีที่ต้องการวัดค่า pH ที่แม่นยำ แสดงผลเป็นตัวเลขแนะนำให้ใช้ pH Meter ให้ค่าความละเอียด 0.01 pH สินค้าคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายรุ่น

pH meter รุ่นแนะนำคุณภาพสูง