HI38058 ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง pH Test Kit ช่วงทดสอบ 4.0 และ 10.0 ด้วยความละเอียด 0.5 pH

Original price was: ฿7,200.00.Current price is: ฿6,319.00.

HI38058 เป็นชุดตรวจสอบทางเคมีสำหรับทดสอบค่า pH  ให้มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์

  • ย่านการวัดระหว่าง 4.0 และ 10.0
  • ความละเอียด 0.5 pH
  • สำหรับการทดสอบ 300 ครั้ง
Line ID
Line ID