สารพัดประโยชน์กระดาษลิตมัสสีเหลืองสำหรับใช้วัดค่าพีเอช (pH)

กระดาษลิตมัสสีเหลือง

ค่า pH เป็นการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย ค่า pH มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยที่ 7.0 เป็นกลาง สารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 7.0 ถือว่าเป็นกรด และสารละลายที่มีค่า pH มากกว่า 7.0 ถือว่าเป็นสารละลายเบสหรืออัลคาไลน์

กระดาษลิตมัส (Litmus paper) ใช้เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งใดเป็นกรดหรือด่าง กระดาษลิตมัสสีเหลือง (Yellow litmus paper) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อมีสิ่งใดที่เป็นกรด และเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อเป็นเบส ในแง่ของความเป็นกรดและด่าง น้ำเกลือมีความเป็นกลาง

โดยปกติกระดาษวัดค่า pH ที่ผลิตกันเองในสถานศึกษาจะใช้อัญชัญซึ่งใช้น้ำจากดอกดอกอัญชันจะได้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงิน กระดาษสีน้ำเงินนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อ pH เปลี่ยนเป็นกรด (pH น้อยกว่า 7) หากเป็นกระดาษจากดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูจะเป็นสีแดง หากกระดาษสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อค่าเป็นด่าง (pH มากกว่า 7)

ในขณะที่กระดาษลิตมัสที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในอุตสาหกรรมจะเป็นสีเหลือง สำหรับกระดาษลิตมัสสีเหลืองนี้ใช้งานได้หลากหลาย ในการทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างทั่วไป และข้อดีคือกระดาษชนิดนี้สามารถใช้ในการทดสอบก๊าซได้หากกระดาษถูกชุบด้วยน้ำกลั่น (น้ำที่มีความสะอาดมาก) ก่อนที่จะสัมผัสกับก๊าซ

สินค้าแนะนำ

กระดาษทดสอบค่าพีเอชย่าน 1-14pH

ตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ และสารละลายอื่นๆ ในทางวิทยาศาสตร์ คำแนะนำ: การตรวจสอบค่า pH เพียงแค่ใช้แถบวัดค่า pH จุ่มลงในสารละลาย 1-2 วินาที รอให้ถึง 15 วินาทีแล้วเทียบแถบของคุณกับแผนภูมิสีที่มีให้ในกล่องก็จะรู้ค่าความเป็นกรด-ด่าง

 • ช่วงการวัด 1-14pH
 • สินค้าจากประเทศจีน
 • แพคประกอบด้วยกระดาษ 80 แผ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
1-14pH (5 m)

กระดาษทดสอบ pH แบบตลับย่านการวัด 1-14pH (ยาว 5เมตร)

 • ช่วงการวัด 1-14pH
 • ถูกออกแบบมาเป็นตลับ พกพาสะดวก
 • ประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง ใช้งานง่าย
 • เหมาะกับงานในห้องแล็ป ตวจสอบคุณภาพน้ำเป็นต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
MN90204

กระดาษทดสอบ pH แบบตลับย่านการวัด 1-14pH (ยาว 5เมตร)

 • ช่วงการวัด 1-14pH
 • ถูกออกแบบมาเป็นตลับ พกพาสะดวก
 • ประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง ใช้งานง่าย
 • เหมาะกับงานในห้องแล็ป ตวจสอบคุณภาพน้ำเป็นต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษลิตมัสสีแดงหรือสีน้ำเงินคืออะไร

โดยปกติกระดาษวัดค่า pH จะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน กระดาษสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อค่าเป็นด่าง (pH มากกว่า 7) ในขณะที่กระดาษสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อ pH เปลี่ยนเป็นกรด (pH น้อยกว่า 7)

ในขณะที่กระดาษทดสอบนี้ใช้ในการทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างส่วนใหญ่ก็สามารถใช้ในการทดสอบก๊าซได้หากกระดาษถูกชุบด้วยน้ำกลั่น (น้ำที่มีความสะอาดมาก) ก่อนที่จะสัมผัสกับก๊าซ

 

หากต้องการความแม่นยำแนะนำ pH meter

หากกระดาษทดสอบค่าพีเอชไม่ตอบโจทย์ของคุณเครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดความเป็นกรดหรือด่าง (ความเป็นด่าง) ของของเหลว ใช้ในการหาค่า pH (ศักยภาพของไฮโดรเจน) ของสารละลาย ซึ่งเป็นการวัดความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในสารละลาย

pH meter โดยทั่วไปประกอบด้วยอิเล็กโทรดตรวจจับและอิเล็กโทรดอ้างอิง ซึ่งวางสัมผัสกับสารละลายที่กำลังทดสอบ อิเล็กโทรดสร้างศักย์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่เป็นสัดส่วนกับค่า pH ของสารละลาย และค่าศักย์นี้จะถูกวัดและแปลงเป็นค่า pH ที่สามารถอ่านได้บนจอแสดงผลดิจิตอล

HI98115

pH meter คุณภาพสูง

ใช้ในห้องปฏิบัติการในการทดลองทางเคมีและชีววิทยา ตลอดจนการใช้งานในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำ การผลิตอาหาร และการเกษตร

 • ย่านการวัด 0.00-14.00 pH
 • ความแม่นยำ ±0.2 pH
 • ความละเอียด 0.1
 • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม